Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! är ett verktyg för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet. Det är en del av Rädda Barnens arbete för barn utsatta för våld och övergrepp - i förebyggande syfte men även hur man kan agera när något har hänt.

Evenemang

Stopp! Min kropp!-vecka lokalt och digitalt

Under en vecka i september lyfter vi frågan om våld och sexuella övergrepp lite extra. Läs om hur du kan engagera dig lokalt och digitalt!

Kunskap för barn

Vad är okej och inte?

Spela en Kahoot-quiz om att vara trygg på nätet. Den innehåller frågor om vad som är okej och inte okej. Det finns även facit med lite tips på vad man kan göra och hur man ska tänka när man hänger på nätet.

Arbetsmaterial

Stopp! Min kropp! - på fritiden

Ett material för barn som kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Vägledning

Nya #nätsmart - vägledning för vuxna

I den reviderade versionen av #nätsmart (2021) hittar du tips och råd om hur du som vuxen kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet.

Skolmaterial

Skolmaterial

Skolmaterialet vänder sig till barn mellan 7 och 9 år och är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Materialet är enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.

Skolmaterial

Nytt tema till skolmaterialet om nätet

Nu finns ett sjätte tema till Stopp! Min kropp! – lågstadiematerial som heter ”trygg på nätet”.

Kunskap för barn

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan små barn lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt. Boken är ett bra stöd i samtal om kroppen och gränser.

En tecknad bild av en liten flicka i underkläder som håller en skylt med texten "privat område"
Kunskap för vuxna

Var ska jag börja?

Stopp! Min kropp! - vägledning ger tips och råd till föräldrar och andra viktiga vuxna om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Kunskap för barn

Kroppsregler

Läs Stopp! Min kropp! 5 kroppsregler som gäller alla, både i verkligheten och på nätet.Reglerna finns på svenska, engelska, persiska, kurdiska, spanska och arabiska.

Kunskap för barn

Stopp! Min kropp! - bok för barn i lågstadiet

Stopp! Min kropp! - en kul och viktig bok om kroppen, känslor och hemligheter är en angelägen och lättläst bok om integritet och samtycke för barn i lågstadiet.

Flicka i motljus
Kunskap för vuxna

Om ett barn berättar

Ett viktigt syfte med Stopp! Min kropp! är att göra dessa ämnen pratbara. Att barnen vågar och vill dela sina tankar och jobbiga känslor med vuxna de litar på. Här finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

Fakta- och aktivitetsblad

Kropp och känslor

Ett aktivitetsblad om kroppen, kroppsregler, känslor och var man kan söka hjälp. För barn i lågstadieåldern.