Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! är ett verktyg för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet. Det är en del av Rädda Barnens arbete för barn utsatta för våld och övergrepp - i förebyggande syfte men även hur man kan agera när något har hänt.

Kunskap för barn

Stopp! Min kropp! - bok för barn i lågstadiet

Stopp! Min kropp! - en kul och viktig bok om kroppen, känslor och hemligheter är en angelägen och lättläst bok om integritet och samtycke för barn i lågstadiet.

Kunskap för barn

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan små barn lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt. Boken är ett bra stöd i samtal om kroppen och gränser.

Kunskap för vuxna
En tecknad bild av en liten flicka i underkläder som håller en skylt med texten "privat område"

Var ska jag börja?

Stopp! Min kropp! - vägledning ger tips och råd till föräldrar och andra viktiga vuxna om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Skolmaterial

Skolmaterial

Skolmaterialet vänder sig till barn mellan 7 och 9 år och är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Materialet är enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.

Kunskap för vuxna
Stopp min kropp på nätet

Om trygghet på nätet

Det är viktigt att barn vet att de kan att prata med vuxna i sin närhet om nätet. Här kan du hitta material att dela med barn som du möter och tips om hur du som vuxen kan prata om nätets både goda och dåliga sidor.

Kunskap för barn

Kroppsregler

Läs Stopp! Min kropp! 5 kroppsregler som gäller alla, både i verkligheten och på nätet.Reglerna finns på svenska, engelska, persiska, kurdiska, spanska och arabiska.

Kunskap för vuxna
Flicka i motljus

Om ett barn berättar

Ett viktigt syfte med Stopp! Min kropp! är att göra dessa ämnen pratbara. Att barnen vågar och vill dela sina tankar och jobbiga känslor med vuxna de litar på. Här finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

Fakta- och aktivitetsblad

Kropp och känslor

Ett aktivitetsblad om kroppen, kroppsregler, känslor och var man kan söka hjälp. För barn i lågstadieåldern.

Kunskap för barn

Vad är okej och inte?

Spela en Kahoot-quiz om att vara trygg på nätet. Den innehåller frågor om vad som är okej och inte okej. Det finns även facit med lite tips på vad man kan göra och hur man ska tänka när man hänger på nätet.