Stopp! Min Kropp!-veckan för barns rätt till trygghet

10 - 16 oktober är Stopp! Min kropp!-veckan tillbaka! Nu med ännu mer material, filmer till barn och nya seminarier för vuxna.

Vi vill att förskolor, lågstadier och föreningsliv ska jobba med Stopp! Min kropp! vilken vecka som helst under året, men just denna vecka i oktober lyfter vi frågan om kroppen, känslor och gränser lite extra. När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi förutsättningar för barn att berätta när någonting har hänt.

Intresseanmälan

Skriv upp dig på intresselistan för att få mer information, möjlighet att se filmerna innan veckan och länk till webben där allt material kommer att finnas när det närmar sig!

 

 

Här hittar du avsnitt för barn och seminarier för vuxna på teman som skolan, nätet och fritiden som lanserades under Stopp! Min kropp!- veckan 2021:

  • Barnsändningar att titta på i klassrummen
  • Digitala seminarier för vuxna
  • Kunskap och verktyg för att prata med barn om kroppen, känslor och gränser.

Barnsändningar med Yankho

I samband med Stopp! Min kropp!-veckan har vi tagit fram fem avsnitt på olika teman riktade till barn mellan 6–10 år att titta på i klassrummen, hemma eller på fritidsaktiviteter. Avsnitten leds av Yankho Kamwendo, känd som barnprogramledare. Avsnitten är cirka 12 minuter. I avsnitten delar vi med oss av tips och utmaningar och får höra barn ställa frågor till både kända och okända vuxna.

Alla avsnitt kommer att finnas kvar här på hemsidan som en del av Rädda Barnens Stopp! Min kropp!-material. 

Avsnitt 1: Vad betyder Stopp! Min kropp?

Vem bestämmer egentligen vad som är okej och inte? Och vad menas med samtycke? Tips om någon vill kramas fast du inte vill. Beppe Singer och Helena Lindegren svarar på barns frågor.

Avsnitt 2: Stopp! Min kropp! i skolan

Varför är det bra att prata om till exempel privata områden i skolan? Vem kan du vända sig till om det händer nåt jobbigt under skoltid? Du får dessutom veta mer om orden snopp och snippa. Vi får besök av skolkurator Emma!

Avsnitt 3: Stopp! Min kropp! på nätet

Vad är okej och inte när du chattar eller när du spelar på telefonen eller datorn? Är det taskigt att inte adda såna man inte känner? Vi får besök av polisen och tips från en proffsig gamer.

Avsnitt 4: Stopp! Min kropp! på fritiden

Hur funkar kroppsregler på fotbollsträningar och i teatergruppen? Vi pratar om vad som är viktigt för att alla ska må bra på fritiden.

Avsnitt 5: Stopp! Min kropp! om bra och dåliga hemligheter

Vem kan du vända dig till om du har en dålig hemlighet? Hur gör du om du själv gjort nåt som du inte fick?

Förberedelser på skola och fritid

Syftet med barnsändningarna är att involvera barn och sätta igång samtal om kroppen, samtycke och känslor på ett lättsamt och roligt sätt. Om du planerar att arbeta med barn i skola eller på fritid under veckan kan det vara bra att berätta för både barn och vårdnadshavare om det. Här finns en informationsmall att använda sig av för att skicka till vårdnadshavare.

Om du inte redan är bekant med materialet och vill veta lite i förväg kan du titta på det material och länkar som finns här.

Seminarier med experter och yrkesverksamma

Under den 20-23 september släpptes fyra digitala seminarier för vuxna med fokus på olika ämnen. Lyssna när Rädda Barnen delar med sig av kunskap och erfarenheter och samtalar med olika samhällsaktörer och experter.

Seminarium 1: Att prata med barn om kroppen, gränser och samtycke

Hur kan vi kan prata med barn i olika åldrar om vad som är okej och inte och hur ser vi till att de som utsätts för övergrepp får hjälp? Samtal om hur enskilda vuxna och samhället i stort kan arbeta på ett bättre sätt för att förebygga, upptäcka och hantera våld och sexuella övergrepp mot barn.

Maria Dufva, kriminolog och författare
Ida Östensson, ordförande Make Equal
Hanna Thermaenius, psykolog Rädda Barnen

Seminarium 2: Att jobba i skolan med kroppen och gränser

Vilket ansvar har skolan när det gäller att prata om kroppen, känslor och gränser? Samtal om möjligheter att aktivt arbeta med att göra dessa ämnen pratbara i skolan samt diskussioner kring eventuella utmaningar och vad som kan vara till hjälp i arbetet.

Adrian Forssander, Undervisningsråd, Skolverket
Evelina Plantin, Skolkurator vid centrala barn- och elevhälsan i Sundbyberg samt driver Skolkuratorpodden – Mer än bara prat
Sara Skoog, socionom och psykoterapeut Rädda Barnen

Seminarium 3: Att skydda barn från våld och övergrepp på nätet

Hur ger vi barn de verktyg de behöver för att orientera sig på ett tryggt sätt i en värld online? Samtal om hur vuxna kan göra sig tillgängliga för barn, vad vuxna kan göra om barn blir utsatta och vad som egentligen är lagligt och inte.

Isabella Kim, barnrättsjurist Ecpat
Lena Larsson, kriminalinspektör internetrelaterade sexualbrott mot barn (ISÖB)
Anna Vikgren, psykolog Rädda Barnen

Seminarium 4: Hur skapar vi en trygg idrott och fritid?

Trots genomtänkta värdegrunder och engagerade ledare så förekommer det att barn och unga blir utsatta för våld och övergrepp, både inom och utanför föreningslivet. Samtal om hur viktiga vuxna kan göra ämnet om våld pratbart och därmed bidra till att barn och unga vågar berätta om något har hänt. 

Under seminariet premiärvisas den nya filmen Stopp! Min kropp! – på fritiden. En film för barn 7-12 år som ska underlätta för ledare att prata om kroppen, gränser och samtycke.

Camilla Altéus, Klubbchef Alvik Basket
Helene Olsson, nationellt verksamhetsansvarig våld Rädda Barnen

Martin Mutumba, lärare och fd fotbollsspelare modererar samtliga seminarier.

Nytt material för idrott och fritid

Den 23 september släpptes det nya materialet "Stopp! Min kropp! - på fritiden" som vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Stopp! Min kropp! - på fritiden

Ett material för att arbeta med barn om Stopp! Min kropp! på fritiden, till exempel i en idrottsförening eller annan fritidsverksamhet.

Till Stopp! Min kropp! - på fritiden

Kunskap och verktyg för att prata med barn

Att stötta barn i frågor om kroppen, känslor och övergrepp

Här har vi samlat länkar, föreläsningar, filmer, och annat material för att du som viktig vuxen lättare ska kunna förebygga, upptäcka och hantera våld och övergrepp mot barn.

Stödvägar, kunskap och material

Det är aldrig barns ansvar att stoppa övergrepp

Stopp! Min kropp! syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också lära barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Om Stopp! Min kropp!-veckan

Stopp! Min kropp!-veckan innebär att Rädda Barnen lyfter frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra under en vecka i september. Varje dag har olika teman, och alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. 

Stopp! Min kropp!-veckan uppmärksammas på skolor och i fritidsverksamheter runt om i Sverige, i Rädda Barnens egna verksamheter och digitalt. 

Varför?

Barn efterfrågar modiga vuxna, och genom kreativa aktiviteter och viktiga samtal gör vi skillnad. 

Vi vill att barn och vuxna ska prata mer om kroppen, känslor och gränser för att bättre kunna förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, och ge stöd till de som blivit utsatta.

Allt material är helt gratis och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig och när.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

En barndom fri från våld och övergrepp är en rättighet, men inte alltid en självklarhet. Vi på Rädda Barnen kämpar för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Det gör vi genom att ge barn och viktiga vuxna kunskap om vad våld är och vilka rättigheter barn har. Vi uppmärksammar barn i otrygga situationer och erbjuder stöd och behandling. Vi vill att man ska våga prata om våld och att barn ska veta att de kan vända sig till vuxna för att få hjälp.

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Stöd oss

Kontakt kring Stopp! Min kropp!-veckan

Givarservice

För generella frågor om veckan och materialet kan du kontakta Givarservice på telefon 08-698 9030 eller e-post: givarservice@rb.se.

Rädda Barnen i din region

Vill du komma i kontakt med någon från Rädda Barnen i din region?

Region Nord

Norrbotten, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland
Kontor i Luleå, Umeå och Östersund
E-post: infonord@rb.se

Region Öst

Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Gotland
Kontor i Borlänge, Norrköping och Stockholm
E-post: infoost@rb.se

Region Väst

Värmland, Närke, Västra Götaland, Bohuslän och Halland
Kontor i Göteborg, Karlstad och Vänersborg
E-post: infovast@rb.se

Region Syd

Skåne, Småland, Blekinge och Öland
Kontor i Malmö och Växjö
E.post: infosyd@rb.se

Rådgivningstelefonen

Om du behöver råd och stöd om exempelvis barn och trauma, har vi en rådgivningstelefon för allmänheten och till andra professionella inom t. ex. socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola. Du når oss på 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för stöd och behandling.