Delta i Stopp! Min Kropp!-veckan för barns rätt till trygghet

Under en vecka i september lyfter Rädda Barnen frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra. Olika teman kommer lyftas varje dag, och alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. Tillsammans gör vi skillnad för barn!

Stopp! Min kropp!-veckan kommer att ske på skolor och i fritidsverksamheter runt om i Sverige, i Rädda Barnens egna verksamheter och digitalt. 

Var med oss digitalt och lokalt!

Barn efterfrågar modiga vuxna, och genom kreativa aktiviteter och viktiga samtal gör vi skillnad. 

Vi vill att barn och vuxna ska prata mer om kroppen, känslor och gränser för att bättre kunna förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, och ge stöd till de som blivit utsatta.

Intresseanmälan

Anmäl dig här!

Att delta är helt gratis och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig och när - om du vill lyssna på ett seminarium eller två, titta på en film eller använda skolmaterialet för lågstadiet. 

Vi uppdaterar hemsidan löpande med information, material och länkar.

Stopp! Min kropp! - veckan 2021

Den 20-26 september får du ta del av:

  • Sändningar riktade till barn (6-10år) att titta på i klassrummen
  • Digitala seminarier för vuxna
  • Kunskap och verktyg för att prata med barn om kroppen, känslor och gränser.
  • Tips på aktiviteter för barn

Veckans teman:

  • Måndag: Vad är Stopp! Min kropp! ?
  • Tisdag: Hur kan vi prata om frågorna i skolan?
  • Onsdag: Nätet - vad är brottsligt och inte?
  • Torsdag: Så skapar vi en trygg idrott & fritid
  • Fredag: Barns tankar och idéer om Stopp! Min kropp!
Efter att ha läst Stopp! Min kropp! - boken började jag berätta för min moster om hur det är på riktigt, att jag fått massa snoppbilder skickade till mig och konstiga förfrågningar. Jag tror hon blev lite chockad, men det var bra att prata om det.

Det är aldrig barns ansvar att stoppa övergrepp

Stopp! Min kropp! syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också lära barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

En barndom fri från våld och övergrepp är en rättighet, men inte alltid en självklarhet. Vi på Rädda Barnen kämpar för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Det gör vi genom att ge barn och viktiga vuxna kunskap om vad våld är och vilka rättigheter barn har. Vi uppmärksammar barn i otrygga situationer och erbjuder stöd och behandling. Vi vill att man ska våga prata om våld och att barn ska veta att de kan vända sig till vuxna för att få hjälp.

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Stöd oss