Stopp! Min kropp!–veckans barnsändningar

I barnsändningarna, som är fem avsnitt, ger både barn och kändisar tips på saker som kan vara bra att tänka på för att exempelvis vara trygg på nätet, att berätta om en dålig hemlighet eller att prata om frågorna inom idrotten och föreningslivet. Filmerna vänder sig till barn i åldern 6-9 år.

Avsnitten leds av Yankho Kamwendo, känd som barnprogramledare. Avsnitten är mellan 12 och 15 minuter. Vi delar med oss av tips och utmaningar och får höra barn ställa frågor till både kända och okända vuxna. 

Avsnitt 1: Vad betyder Stopp! Min kropp?

Vem bestämmer egentligen vad som är okej och inte? Och vad menas med samtycke? Yankho pratar med barn i klassrummet om samtycke och vad man gör om någon vill kramas fast du inte vill. Beppe Singer och Helena Lindegren svarar på barns frågor.

Yankho ger i uppdrag: Fråga någon om hur de hälsade på vuxna när de var små?

Frågor
• Vad betyder privata områden på kroppen?
• Vad betyder samtycke och varför är det bra?
• Hur brukar ni vilja hälsa på andra?

I avsnittet är det filmer från Stopp! Min kropp! i lågstadiet Tema 3, Stopp! Min kropp! använd gärna fakta- och aktivitetsblad som hör till tema 3!

Avsnitt 2: Stopp! Min kropp! i skolan

Varför är det bra att prata om till exempel privata områden i skolan? Vem kan du vända sig till om det händer nåt jobbigt under skoltid? Du får dessutom veta mer om orden snopp och snippa. Vi får besök av skolkurator Emma! 

Yankho ger i Uppdrag att fråga sina föräldrar vad de kallade sina privata delar när de var barn?

Frågor:
• Vilka delar på kroppen är ni extra känsliga på?
• Känner ni till några andra ord som brukar användas istället för snoppen, snippan och rumpan?
• Vem kan man prata med i skolan om något har hänt?

I avsnittet är det filmer från Stopp! Min kropp! i lågstadiet Tema 2 Min alldeles egna kropp, använd gärna fakta och aktivitetsblad till tema 2.

Avsnitt 3: Stopp! Min kropp! på nätet

Vad är okej och inte när du chattar eller när du spelar på telefonen eller datorn? Är det taskigt att inte adda såna man inte känner? Vi får tips från youtubern Tomu och vår barnreporter träffar polisen Louise och pratar om nätet.

Frågor:
• Har ni varit med om något jobbigt på nätet?
• Vad gjorde ni då?
• Hur kan man veta att den man pratar/chattar med på nätet är den hen säger sig vara?

I avsnittet är det filmer från Stopp! Min kropp! i lågstadiet Tema 6: Trygg på nätet, använd gärna fakta och aktivitetsblad till tema 6. Det finns även ett quizz om att surfa tryggt.

Avsnitt 4: Stopp! Min kropp! på fritiden

Hur funkar kroppsregler på fotbollsträningar och i teatergruppen? Yankho pratar med barn i klassrummet om vad som är viktigt för att alla ska må bra på fritiden. Barn frågar fotbollsspelaren Hanna Glas och Pa Modou, från bandet Panetoz.

Frågor:
• Vad brukar ni göra på er fritid?
• Vem kan man prata med på fritiden om något jobbigt händer?
• Hur är en bra kompis?

I avsnittet är det filmer från filmen Stopp! Min kropp! på fritiden.

Avsnitt 5: Stopp! Min kropp! om bra och dåliga hemligheter

Vem kan du vända dig till om du har en dålig hemlighet? Hur gör du om du själv gjort nåt som du inte fick? Polisen Louise pratar om bra och dåliga hemligheter och vi möter Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen. Barnen frågar veckans kändisar och okändisar om vad Stopp! Min kropp! betyder för dem.

Frågor:
• Vad är skillnaden på en bra och dålig hemlighet?
• Vem vill ni helst berätta en hemlighet för?
• Vad har ni lärt er under veckan om Stopp! Min kropp!?

I avsnittet är det filmer från Stopp! Min kropp! i lågstadiet Tema 5: Bra och dåliga hemligheter. Använd gärna fakta och aktivitetsblad till tema 5.

Alla avsnitt kommer att finnas kvar här på hemsidan som en del av Rädda Barnens Stopp! Min kropp!-material. 

• Tips – titta gärna på Tema 1 filmen Lätta och jobbiga känslor innan veckan.

• Tips – titta gärna på tema 4 filmen Det här är förbjudet efter veckan.

Du hittar Stopp! Min kropp! i lågstadiet filmerna här.


Här finns en pdf som beskriver barnsändningarna och där frågorna finns med.

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.