Digital konferens

När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi förutsättningar för barn att berätta när någonting har hänt. Ta del av Stopp! Min Kropp!- konferensen som genomfördes den 10 oktober.

Stopp! Min Kropp! - konferensen

Se konferensen

 

 Under konferensen går vi igenom: 

  • Vad är Stopp! Min kropp!? och hur man kan arbeta med det?
  • Introduktion till årets nyheter och nytt material
  • Vad kan du göra vid oro för ett barn eller när barn berättar något?

 

Schemat för konferensen

Observera att tiderna är ungefärliga 

13:00 Invigning av Stopp! Min Kropp!-veckan 2022

Presentation av agendan samt invigning av Stopp! Min Kropp!-veckan 2022.  

13:20 Om Stopp! Min kropp! och veckans Barnsändningar

Hanna Thermaenius

Hur pratar vi med barn om kroppen, gränser, samtycke och sexuella övergrepp? Introduktion till Stopp! Min kropp! och veckans barnsändningar

14:00 PAUS  

14:15 Stopp! Min kropp! på nätet

Anna Vikgren

Om Stopp! Min! Kropp! på nätet.

14:30 Stopp! Min kropp! på fritiden

Outi Krekula

Om att använda Stopp! Min kropp! på fritiden och i föreningar.

14:45 Stopp! Min kropp! Förskolematerialet

Hanna Thermaenius

Om Rädda Barnens nya material Stopp! Min kropp! på förskolan.

15.00 PAUS 

15.15 Vid oro för ett barn – och när barn berättar

Erik Ulnes

Vad kan jag som vuxen göra när jag blir orolig att ett barn far illa, eller kan ha varit utsatt för våld eller övergrepp? Vad gör jag när barn berättar för mig om utsatthet?

15.45 Avslut