Stopp! Min kropp! – skola och förskola

Frågekort till Stopp! Min Kropp!

Stopp! Min kropp! är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Materialet är lärorikt och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen.

Ingenting är viktigare för barns utveckling än trygga relationer till vuxna och här är du, som vuxen i förskolans och skolans värld, ovärderlig. Det är genom att följa, stötta och uppmuntra barnen som denna trygghet skapas.

Genom att så tidigt som möjligt göra barnen medvetna om kroppens värde, och om hur de säger eller visar ja och nej, kan du ge dem en trygghet för vad som känns bra och rätt. I ett barns vardag är det du, som vuxen i förskolans och skolans värld, som har deras förtroende. Som uppmuntrar och är med barnen när de lär sig och provar nya saker. Du är en av dem de litar på. Som de lyssnar på. Som de tror på. 

Stopp! Min Kropp! i förskolan

Här hittar du allt som ingår i Stopp! Min kropp! arbetsmaterial för förskolan

Till förskolematerial
Frågelåda med handledning

Stopp! Min kropp! i lågstadiet

Här hittar du allt som ingår i Stopp! Min kropp! arbetsmaterial för lågstadiet.

Till skolmaterial

Kroppsregler på flera språk

Läs Stopp! Min kropp! 5 kroppsregler som gäller alla, både i verkligheten och på nätet. Reglerna finns på svenska, engelska, persiska, kurdiska, spanska och arabiska.

Kroppsregler på flera språk

Utbildning - Workshop i Stopp! Min kropp!

Det finns nu en workshop i Stopp! Min kropp! som vänder sig till skolpersonal som i sin vardag möter barn. Workshopen stöttar viktiga vuxna att på ett konkret sätt implementera Stopp! Min kropp! som ett förhållningssätt snarare än enstaka samtal och på så sätt säkerställa barns rätt att få kunskap om sin kropp och sina rättigheter kopplade till den (Barnkonventionen art 12). Utbildningen är skapad i två versioner, en för förskola och en för lågstadiet. Läs mer om Workshop i Stopp! Min kropp!

Vi söker skolor till utvärderingsstudie av Stopp! Min kropp! och Stopp! Min kropp!-spelet!

I samarbete med forskare från Karlstads universitet utvärderar vi Stopp! Min kropp! skolmaterial och vårt kommande digitala spel. Syftet är att undersöka om barn i årskurs 2 och 3 får ökad kunskap om känslor, kropp, övergrepp, samtycke, hemligheter och säkerhet online genom att jobba med ”Stopp! Min kropp!” i skolan. 

Är du och din skola intresserad av att medverka? 
Vill du veta mer? Läs mer om utvärderingsstudien

 

Framsida vagledning

Vägledning - Stopp! Min kropp!

Vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna

Ladda ned

Vägledning - #nätsmart

Läs nya #nätsmart för att få tips och råd för hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet.

Ladda ned

Stopp! Min Kropp! - en kul och viktig bok

En angelägen och lättläst bok för barn i lågstadiet om integritet och samtycke.

Läs mer om boken

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan barn i förskoleålder lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt.

Läs mer om boken

Okej med dig ? - Lilla boken om samtycke

Hur vet vi att kompisen vill kramas eller leka? I boken Okej med dig? får barn och vuxna träna på att fråga efter och läsa av andras signaler. Boken innehåller situationer som barn lätt kan känna igen sig i, för att starta samtal mellan barn och vuxna om rättigheter, gränser och vikten av att fråga först.

okejmeddig.se

Om ett barn berättar

Ett viktigt syfte med Stopp! Min kropp! är att göra dessa ämnen pratbara. Att barnen vågar och vill dela sina tankar och jobbiga känslor med vuxna de litar på. Detta innebär ibland att barn berättar om olika erfarenheter av utsatthet. Här finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

Läs mer här

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.