Stopp! Min kropp! – skolmaterial

Frågekort till Stopp! Min Kropp!

Stopp! Min kropp! - skolmaterial vänder sig till barn mellan 7 och 9 år och är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppen och gränser. Materialet är lärorikt och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.

Ingenting är viktigare för barns utveckling än trygga relationer till vuxna och här är du, som vuxen i skolans värld, ovärderlig. Det är genom att följa, stötta och uppmuntra barnen som denna trygghet skapas. Genom att så tidigt som möjligt göra barnen medvetna om kroppens värde, och om hur de säger eller visar ja och nej, kan du ge dem en trygghet för vad som känns bra och rätt.I ett barns vardag är det du, som vuxen i skolans värld, som har deras förtroende. Som uppmuntrar och är med barnen när de lär sig och provar nya saker. Du är en av dem de litar på. Som de lyssnar på. Som de tror på. 

 

Frågelåda med handledning

Skolmaterial för lågstadiet

Här hittar du allt som ingår i Stopp! Min kropp! arbetsmaterial för lågstadiet.

Till skolmaterial
Framsida vagledning

Vägledning - Stopp! Min kropp!

Vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna

Ladda ned

Vägledning - #nätsmart

Läs nya #nätsmart för att få tips och råd för hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet.

Ladda ned

Stopp! Min Kropp! - en kul och viktig bok

En angelägen och lättläst bok för barn i lågstadiet om integritet och samtycke.

Läs mer om boken

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan barn i förskoleålder lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt.

Läs mer om boken

Om ett barn berättar

Ett viktigt syfte med Stopp! Min kropp! är att göra dessa ämnen pratbara. Att barnen vågar och vill dela sina tankar och jobbiga känslor med vuxna de litar på. Detta innebär ibland att barn berättar om olika erfarenheter av utsatthet. Här finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

Läs mer här

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.