Lilla boken om Stopp! Min kropp!

Hur känns det om någon vill leka en lek eller göra något som inte känns okej? I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan små barn lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt. Boken tar upp händelser i både hemmet och på förskolan som yngre barn lätt kan känna igen sig i, och är ett bra stöd för barn och vuxna i samtal om kroppen och gränser.

Det finns många skäl till att våga prata öppet med små barn om rätten till den egna kroppen. Även om vi snubblar på orden, känner oss obekväma och får börja om, så gör vi de små barnen en stor tjänst genom att försöka tidigt.

Vi på Rädda Barnen hoppas att Lilla boken om Stopp! Min kropp! ska vara till hjälp i samtal med små barn om kroppen och kroppens privata områden.Om vi vuxna från start pratar med barn om trygg närhet och gränser för den, hjälper vi barn att bli medvetna om kroppens värde och hur de säger eller visar ja och nej. Samtidigt underlättar vi för de barn som trots allt blir utsatta för fysiska kränkningar eller sexuella övergrepp att kunna berätta.

– Ju tidigare barn blir medvetna om kroppens värde och gränser, desto lättare blir det för dem att säga eller visa ja och nej.

Köp boken och stötta Rädda Barnens verksamhet

Boken ges ut av Bonnier Carlsen och Rädda Barnen och en del av intäkterna går till Rädda Barnens fortsatta arbete för barn som utsätts för våld och övergrepp.

Lilla boken om Stopp! Min kropp! är skriven och illustrerad av Åsa Karsin, författare och illustratör med fokus på yngre barn. Förskoleversionen av Stopp! Min kropp! är hennes 26:e bok sedan debuten 1998.

Boken finns att köpa hos bland annat Adlibris och Bokus.

Att prata med små barn om kroppsregler och övergrepp

Någon gång i 4–5 årsåldern kan det vara dags att prata om att det tyvärr finns människor, både små och stora, som ibland gör saker med barn och deras kroppar som de inte vill eller gillar. Det kan vara bra att förklara att om någon gör, eller vill göra, något med våra kroppar som vi själva inte vill eller förstår så får vi säga nej och berätta för andra vuxna.

Tyvärr är det vanligt, när små barn utsätts för sexuella övergrepp, att det görs av någon de känner och kanske tycker om. Därför behöver barn lära sig att det är okej att säga nej även till människor de tycker om, till exempel när ett äldre syskon vill leka en lek barnet själv inte vill.

Stöd i samtal med små barn

Här finns material baserat på Lilla bokens innehåll till barn och vuxna om trygg närhet, privata områden, samtycke och bra och dåliga hemligheter. Det kan användas både i förskolan och i hemmet.

Att prata med små barn - till dig som är vuxen

Stopp! Min kropp! - till barn i förskoleålder

Lyssna på Lilla boken om Stopp! Min kropp

Lyssna på när författaren Åsa Karsin läser Lilla boken om Stopp! Min kropp!.

Om ett barn berättar

Ett viktigt syfte med Stopp! Min kropp! är att göra dessa ämnen pratbara. Att barnen vågar och vill dela sina tankar och jobbiga känslor med vuxna de litar på. Detta innebär ibland att barn berättar om olika erfarenheter av utsatthet. Här finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

Läs mer här

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.