Stopp! Min kropp! - på nätet

Nätet kan vara en rolig och lärorik plats, men det medför också en risk för barn att hamna i otrygga situationer. I Rädda Barnens material Stopp! Min kropp! – på nätet, kan barn själva lära sig mer om vad som är okej och inte okej på nätet.

Idag har de flesta barn tillgång till telefoner, surfplattor och datorer. Nätet är en rolig, spännande och lärorik plats för många barn och vuxna. Det är en plats med möjlighet till gemenskap och vänskap, men även en plats där barn kan att utsättas för situationer som inte känns bra. Vi på Rädda Barnen tänker att det är viktigt att vuxna är närvarande och stöttande för att öka barns trygghet på nätet. Vi vuxna behöver prata med barn om både nätets goda och dåliga sidor. I Rädda Barnens material Stopp! Min kropp! – på nätet, kan barn själva lära sig mer om vad som är okej och inte okej.

Här kan du hitta material att dela med barn som du möter. Titta på filmerna och använd quizzet för att prata om vad som är okej och inte okej!

Om jag lägger upp en bild på nätet och sen tar bort den, är den borta då?

En quiz för att surfa tryggt

Spela en Kahoot-quiz med barn om att vara trygg på nätet. Den innehåller frågor om vad som är okej och inte okej. Det finns även facit med lite tips på vad man kan göra och hur man ska tänka när man hänger på nätet.

Till Kahoot

Quizzen finns även att ladda ned som PDF: Simma lugnt och surfa tryggt

Vuxentips

Det är viktigt att barn vet att de kan att prata med vuxna i sin närhet om nätet. Här är några saker att tänka på:

  • Prata med barn om både roliga saker och risker på nätet.
  • Var delaktig i barns liv på nätet – ställ frågor, testa barns spel och appar.
  • Uppmuntra barn att komma till dig om något jobbigt händer på nätet.
  • Undvik att hota eller straffa med att ta bort dator, mobil, spel eller app. Då minskar sannolikheten att barn berättar.

 

16 - 22 oktober är Stopp! Min kropp! veckan tillbaka

Under veckan lyfter vi frågan om kroppen, känslor och gränser lite extra.

Till Stopp! Min kropp! Veckan

Förberedelse och kunskap
för pedagoger, ledare eller andra viktiga vuxna i barns närhet

Föreläsningar och seminarier:

Nätsmart
Att skydda barn från våld och övergrepp på nätet
Så pratar du med ditt barn om grooming

Vägledningar

Stopp! Min kropp! Vägledning
Vägledning Nätsmart
Vägledning: Vid oro för ett barn

Tänk på att en bra start på temat kan vara att fråga barnen vad de tänker att nätet eller internet är. Många lågstadiebarn tänker inte att de är ute på nätet då de till exempel avvänder appar i sin telefon eller spelar och chattar, utan uttrycker att det är när de söker fakta på exempelvis google. Det är viktigt att tydliggöra vad vi menar när vi pratar om nätet.

Om ett barn berättar

Ett viktigt syfte med Stopp! Min kropp! är att göra dessa ämnen pratbara. Att barnen vågar och vill dela sina tankar och jobbiga känslor med vuxna de litar på. Detta innebär ibland att barn berättar om olika erfarenheter av utsatthet. Här finns tips på hur du kan hantera det, eller om du känner oro för ett barn.

Läs mer här

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Här finns en pdf som beskriver Stopp! Min kropp! på nätet

Få Stopp! Min kropp!-boken gratis

Bli månadsgivare