Stopp! Min Kropp!

Stopp! Min kropp! är en vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna med tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Det finns även ett skolmaterial som vänder sig till barn i 7–9 års ålder.

Om vi vuxna vågar prata med barn om kroppen och gränser, kan vi hjälpa barn att berätta om någon gör något mot deras kropp som de inte gillar eller förstår. Barn behöver så tidigt som möjligt bli medvetna om kroppens värde och om hur man säger eller visar ja och nej. Så att de får en trygghet och en känsla för vad som känns bra och rätt. Nu och senare i livet. Samtidigt underlättar vi för dem som trots allt har utsatts att kunna berätta.

Framsida vagledning

Vägledning - Stopp! Min kropp!

Vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna

Ladda ned

Kroppsrelger

Läs Stopp! Min kropp! 5 kroppsregler som gäller alla, både i verkligheten och på nätet.

Ladda ned Kroppsregler

Skolmaterial

Här kan du ladda ner faktablad, brevmall, vägledning samt beställa hem kortlådan.

Till skolmaterialet

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Bli månadsgivare

Arbetsmaterial för lågstadiet

Stopp! Min kropp! vänder sig till barn mellan 7 och 9 år och är ett konkret verktyg att använda i samtal om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra med andras kroppar. Materialet är lärorikt, kul och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.

Stopp! Min kropp! består av fem teman. Till varje tema finns en animerad film, frågekort, faktablad och aktivitetsblad. Nu finns arbetsmaterialet att beställa i vår webshop. 

Tips och råd från Stopp! Min Kropp!

  • Låt barnet vara delaktigt i den dagliga skötseln genom att berätta vad du gör med barnets kropp och varför du gör det. Uppmuntra barnet att själv tvätta sina privata kroppsdelar och torka sig efter toalettbesök när det är redo för det.
  • Uppmana inte barnet att kramas, pussas eller sitta i knäet. Fråga istället om barnet vill göra det. Lär barnet att det är okej att säga nej till närhet även till personer som de tycker om.
  • Förklara att om någon gör, eller vill göra, något med ens kropp som vi inte själva vill, då får vi säga nej och berätta om det för andra.
  • Hjälp barnet att få en sund bild av kroppen, närhet och sexualitet. Komplettera den bild barnet får från andra håll med dina egna perspektiv.
  • Var tydlig med att intimitet är något bra och värdefullt. Förklara samtidigt vad som är olagligt.
  • Påminn om att ett nej alltid är ett nej. Visa att du gärna pratar utan att tvinga eller pressa barnet. Respektera om hon eller han inte vill svara på frågor.