Stopp! Min Kropp!

Stopp! Min kropp! är en vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna med tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Om vi vuxna vågar prata med barn om kroppen och gränser, kan vi hjälpa barn att berätta om någon gör något mot deras kropp som de inte gillar eller förstår. Barn behöver så tidigt som möjligt bli medvetna om kroppens värde och om hur man säger eller visar ja och nej. Så att de får en trygghet och en känsla för vad som känns bra och rätt. Nu och senare i livet. Samtidigt underlättar vi för dem som trots allt har utsatts att kunna berätta.

Framsida vagledning

Vägledning - Stopp! Min kropp!

Vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna

Ladda ned

  

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Kroppsregler på flera språk

Läs Stopp! Min kropp! 5 kroppsregler som gäller alla, både i verkligheten och på nätet. Reglerna finns på svenska, engelska, persiska, kurdiska, spanska och arabiska.

Kroppsregler på flera språk

Vägledning - #nätsmart

Läs nya #nätsmart för att få tips och råd för hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet.

Ladda ned

Stopp! Min Kropp! - en kul och viktig bok

En angelägen och lättläst bok för barn i lågstadiet om integritet och samtycke.

Läs mer om boken

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

I Lilla Boken om Stopp! Min kropp! kan barn i förskoleålder lära sig om integritet och samtycke på ett lekfullt sätt.

Läs mer om boken

Föreläsning om Stopp! Min kropp!

Föreläsning för UR Samtiden där Rädda Barnen berättar om Stopp! Min kropp! och hur vi som vuxna kan prata om kroppen, om gränser och om sexuella övergrepp mot barn.

Se föreläsningen

Tips och råd från Stopp! Min Kropp!

  • Låt barnet vara delaktigt i den dagliga skötseln genom att berätta vad du gör med barnets kropp och varför du gör det. Uppmuntra barnet att själv tvätta sina privata kroppsdelar och torka sig efter toalettbesök när det är redo för det.
  • Uppmana inte barnet att kramas, pussas eller sitta i knäet. Fråga istället om barnet vill göra det. Lär barnet att det är okej att säga nej till närhet även till personer som de tycker om.
  • Förklara att om någon gör, eller vill göra, något med ens kropp som vi inte själva vill, då får vi säga nej och berätta om det för andra.
  • Hjälp barnet att få en sund bild av kroppen, närhet och sexualitet. Komplettera den bild barnet får från andra håll med dina egna perspektiv.
  • Var tydlig med att intimitet är något bra och värdefullt. Förklara samtidigt vad som är olagligt.
  • Påminn om att ett nej alltid är ett nej. Visa att du gärna pratar utan att tvinga eller pressa barnet. Respektera om hon eller han inte vill svara på frågor.

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.