Tonåringar och sexualitet

Under tonåren börjar barnen hitta sin egen sexualitet, oavsett om vi vuxna gillar det eller inte. Att försöka skydda barnen från den delen av uppväxten tjänar ingenting till. Däremot kan föräldrar och andra vuxna hjälpa barn i tonåren att närma sig sin sexualitet på ett öppet sätt.

Du som har pratat med barnet om kroppen, sexualitet och gränsdragning redan innan det hunnit bli tonåring har mycket att vinna. Ämnet blir mindre laddat ju tidigare och oftare du pratar om det, men det är aldrig försent att börja.

Guida din tonåring

  • Visa att du är medveten och engagerad och försök ha en pågående dialog med tonåringen om allt möjligt i livet.
  • Förklara att närhet och sex är bra och kul, men att det samtidigt kan vara problematiskt, krångligt och till och med olagligt.
  • Om du har svårt att hitta rätt tillfälle – referera till aktuella händelser du hört om. Berätta öppet om dina egna tankar.
  • Påminn om att ett nej alltid är ett nej.
  • Visa att du gärna pratar utan att tvinga eller pressa barnet. Respektera om hon eller han inte vill svara på frågor.
  • Ge inte upp om du inte får respons första gången. Försök igen!

Hjälp oss hjälpa barnen!

Bli månadsgivare

Visa engagemang och nyfikenhet för din tonåring

Visa gärna tonåringen att du är engagerad och medveten. Var tydlig med att fysisk närhet och sex i grunden är någonting bra och kul, men att det samtidigt kan vara problematiskt, krångligt och till och med olagligt.

Koppla gärna till olika aktuella händelser och berätta lite om dina egna funderingar. Jag läste om det här och jag undrar vad du tänker om det. Det underlättar om du redan har en pågående dialog med tonåringen om alla möjliga saker i livet. Genom att vara nyfiken på tonåringens intressen och göra saker tillsammans uppkommer chanserna till dessa samtal oftare och det blir lättare naturligt.

Prata om övergrepp mellan jämnåriga

Numera vet vi att sexuella övergrepp är något som lika väl kan ske mellan jämnåriga som mellan vuxna och barn. Tidigare betraktades inte dessa händelser som riktiga övergrepp utan mer som tonårsproblem. Tyvärr vittnar många tonåringar i Sverige idag om att de är, eller har varit, utsatta för sexuella kränkningar och/eller övergrepp av andra ungdomar. Det kan ha hänt i skolan, på nätet och i andra sociala sammanhang där ungdomar möts.

Visa att du är medveten om den här problematiken. Ta reda på mer information om du känner att det behövs och försök hålla dig uppdaterad. Genom att berätta att du hört talas om sexuella kränkningar på nätet ger du viktiga signaler till tonåringen att du bryr dig och att det är okej att ta upp ämnet också med dig.

Påminn om att ett nej alltid är ett nej

Problematiken med sexuella kränkningar mellan jämnåriga gör att vi behöver prata även med tonåringar om betydelsen av ordet nej – precis som vi gör med de små barnen. Påminn tonåringen om att ett nej alltid är ett nej och att ordet i sig är ett uttryck för en väldigt stark känsla inom oss. Det är viktigt att alltid försäkra sig om att andra vill och att förstå vad samtycke innebär. Det är inte alls säkert att tonåringen vill prata om det här med dig, men du har åtminstone visat att du har koll, att du tänker på de här frågorna och att du finns tillgänglig.

Var lyhörd i samtal om sexualitet och kropp

Förklara att du finns där utan att tvinga eller pressa tonåringen att prata. Respektera om hon eller han inte vill svara på frågor. Ibland kan det räcka  med att du delar med dig av dina egna tankar. På så sätt visar du att du är beredd att prata om saken. Kanske väljer tonåringen att själv ta upp tråden  vid ett senare tillfälle tack vare att du varit öppen och visat intresse.

Ge inte upp efter första försöket. Testa att ta upp ämnet flera gånger. Ge gärna förslag på andra vuxna som tonåringen kan vända sig till, till exempel Elevhälsan eller ungdomsmottagningen. Påminn om att man kan söka information och stöd på internet. Var lyhörd och lyssna när barnet vill prata, ta tillfället i akt även om det inte passar dig just där och då.