Vi räddar livet på nyfödda bebisar och deras mammor

En mamma håller sin nyfödda bebis på en förlossningsklinik i Kenya som stöds av Rädda Barnen.

Varje år dör miljontals barn redan under den första månaden efter förlossningen, trots att det finns effektiva billiga metoder som kan rädda deras liv. Vi på Rädda Barnen arbetar för att sjukvården ska nå ut till alla bebisar och deras mammor. Och du kan vara med och hjälpa till.

Aldrig är vi människor så sårbara som när vi föds. Varje år dör över en miljon barn under sin allra första dag i livet. Miljontals barn dör redan innan de kommer till världen, ofta på grund av att hjärtat stannar under förlossningen.

Men det finns hopp. Idag har sjukvården kommit långt och vi vet hur man kan förhindra de flesta av de här dödsfallen. Och vi är lika måna om mammorna som om barnen. För en frisk kvinna föder helt enkelt friskare barn och har större chans att själv överleva förlossningen. Inga barn ska förlora sin mamma när de som mest behöver henne.

Var med och rädda nyfödda bebisar varje dag!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för att rädda livet på nyfödda bebisar och deras mammor?

Vi samarbetar med regeringar, hälsomyndigheter och lokala organisationer för att alla gravida kvinnor, nyblivna mammor och till deras spädbarn ska få tillgång till grundläggande sjukvård – under barnens första livsviktiga levnadsår. 

  • Ger gravida kvinnor viktig mödravård, med tillskott av järn, folsyra, vaccin mot stelkramp, malariamedicin och kortisonbehandling inför för tidiga förlossningar.
  • Utbildar barnmorskor och volontärer som kan ge mammor och bebisar bästa tänkbara vård under och efter förlossningen, inklusive hjälp med amningen och råd om att fortsätta ge barnet enbart bröstmjölk i minst sex månader.
  • Ser till att det finns sjukvård och mediciner för nyblivna mammor och deras bebisar.
  • Sprider kunskap om kängurumetoden – nyblivna mammor bär sina för tidigt födda bebisar nära kroppen, som en mänsklig kuvös.
  • Ger förebyggande behandling till hivpositiva gravida och deras nyfödda, så att viruset inte ska överföras till barnet.
  • Är snabbt på plats i katastrofer och sätter upp särskilda trygga platser för gravida och mammor med bebisar. Där kan de få sjukvård, amma i fred och få råd om hur de ska hjälpa sina barn att överleva i en krissitution.

Det är du som gör det möjligt!

Vi på Rädda Barnen arbetar runt om i världen för att alla gravida kvinnor och spädbarn ska få tillgång till sjukvård. Och det är du som gör det möjligt. Tack vare alla fantastiska människor som bidrar med pengar och engagemang kan vi rädda många barns och mammors liv.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare