Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

En grupp glada barn

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa om hur.

I vår integritetspolicy ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

Vår integritetspolicy

Our privacy policy (in English)

Du kan också beställa den via kundservice@rb.se eller vår växel på 08-698 90 00.

Hur används mina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis registrerar dig som medlem eller skänker en gåva via någon av våra kanaler. Har vi fått uppgifterna om dig från någon annan berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig. De är också viktiga i vårt analysarbete för att hitta fler givare så att vi kan samla in mer pengar till arbetet för barnen.

Redovisning av gåvor

Eftersom vi både tar emot gåvor i form av pengar till vårt arbete för barnen och medlemsavgifter från våra medlemmar måste vi kunna redovisa hur mycket pengar vi får, var de kommer ifrån och hur de används enligt god redovisningssed. 

Det är också viktigt för oss att ha personnummer för att säkerställa att våra utskick når rätt mottagare och till exempel inte skickas till barn under 16 år.

Dina personuppgifter delas inte

Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

Hur får jag mina personuppgifter raderade?

För att bli raderad ur våra register mejlar du din begäran till kundservice@rb.se. Du kommer då att få ett frågeformulär från oss att besvara så att vi kan se i vilka sammanhang du haft kontakt med oss. Därefter raderar vi dina uppgifter i enlighet med lagstiftningen.

Upphovsrätt

Texterna på denna webbplats är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported Licens. Rädda Barnen äger rättigheterna till alla bilder, om inget annat anges.