Vi skyddar barn som lever farligt mitt i kaoset

Rädda Barnen arbetar för att återförena barn med sina familjer i katstrofer

Kaotiska katastrofområden är en extremt farlig och osäker miljö för barn. Vi gör vårt yttersta för att ge dem trygghet, stabilitet och hjälp att hitta borttappade föräldrar.

I krig och katastrofer behöver barn inte bara akuta hjälpinsatser som mat, medicin och vattten. Minst lika viktigt är att barnen kan känna sig trygga och få en känsla av normalitet och vardag igen. Många har fruktansvärda minnen av vad de har varit med om som de behöver hjlälp att bearbeta.

De behöver också snabbt skyddas mot alla faror . Det är vanligt att barn kommer bort ifrån sina föräldrar i kaoset som uppstår när vardagen kollapsar. Ensamma och skyddslösa riskerar de att bli utsatta för övergrepp, trafficking och tvångsrekrytering som barnsoldater i väpnade styrkor.  

Skydda barnen i katastrofer!

Bli månadsgivare idag

Vad gör Rädda Barnen för att skydda barn i katastrofer?

  • Bygger trygga, barnvänlig platser. Vi sätter snabbt upp särskilda platser dit barn kan komma och leka med kompisar, prata med trygga vuxna och bara få vara barn för en stund. Barn som upplevt svåra trauman får hjälp att bearbeta sina upplevelser. Vi har även särskilda platser för ammande kvinnor och spädbarn.
  • Vi återförenar barn med sina föräldrar. Vi söker upp ensamma barn i flyktinglägren för att ta dem till säkra dygnet-runt-öppna center där de få bo, sova och äta samtidigt som vi letar efter anhöriga.  Vi registrerar alltid barn och föräldrar som skiljts åt. Vi gör vårt yttersta för att sammanföra dem igen och samarbetar med andra organisationer och lokala myndigheter för att kunna söka brett. I de flesta fallen lyckas vi.
  • Ger föräldralösabarn nya trygga hem. När sökandet drar ut på tiden eller när inga överlevande anhöriga finns kvar, ser vi till att barnet får en långsiktig trygg fosterfamilj. Vi utbildar fosterföräldrar och familjer som tar emot ensamma barn och ger dem extra stöd.
  • Säkerställer att barnens bästa prioriteras när en  konflikt väl är över och landet ska återuppbyggas igen.