Vi skyddar barnen vid naturkatastrofer

Vi skyddar barn vid naturkatastrofer.

Tyfoner, översvämningar, bränder och torka blir allt vanligare. Och det är barnen som drabbas hårdast. Vi finns på plats före, under och efter en naturkatastrof och stannar så länge barnen behöver oss.

Vid en naturkatastrof eller i kaoset som följer riskerar barn att komma bort från sina familjer och inte sällan slås deras välbekanta värld i spillror när skola, lekplats och hem förstörs. 

Barn drabbas också lättare av sjukdomar i katastrofens spår och har svårare att få tag på mat vilket ökar risken för undernäring. Sannolikheten att ett barn eller en kvinna dör vid en naturkatastrof är 14 gånger högre jämfört med en man. 

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare

Vi finns på plats för barnen vid naturkatastrofer

Vi finns på plats i de länder som regelbundet drabbas av naturkatastrofer, bland annat Bangladesh, Filippinerna, Somalia, Etiopien och Kenya. När naturkatastrofer slår till är vi snabbt på plats och ger livräddande sjukvård, skyddar ensamma barn, återförenar familjer och sätter upp tillfälliga skolor. Vi arbetar också förebyggande för att barnen och deras familjer ska vara så förberedda som möjligt om det sker en naturkatastrof.

Ett exempel är i Zimbabwe där elever får lära sig hur de ska agera vid en katastrof. De tränar bland annat på att utrymma skolan vid en brand och lär sig hur de ska göra om floden svämmar över.

Barn och lärare i Zimbabwe förbereder sig för naturkatastrofer 

Vårt arbete innan en naturkatastrof: 

 • FÖRBEREDER BARNEN: Vi lär barn hur de kan förbereda sig ifall en katastrof sker. Genom att lära barn hur de kan agera vid en naturkatastrof kan vi rädda liv och förhindra att barn skadas.
 • FÖRBEREDER SAMHÄLLEN: Vi arbetar förebyggande med hela samhällen och myndigheter, bland annat genom att sätta upp system för att varna människor i förväg när en katastrof är på väg, skapa evakueringsplaner eller utveckla grödor som klarar översvämningar.

Vårt arbete efter en naturkatastrof: 

 • AKUT HJÄLP: Vid ser till att barn och deras familjer får tak över huvudet, rent vatten, mediciner, sjukvård, filtar och varma kläder.
  Läs om hur vi räddar barns liv i katastrofer
 • MAT OCH NÄRING: Vi delar ut akuta matransoner till de barnfamiljer som behöver det mest. Akut undernärda barn får behandling.
 • TRYGGHET: Våra barnvänliga platser är inte bara en trygg plats att lära och leka på, här kan barn få livsviktigt psykosocialt stöd för att kunna hantera sina traumatiska  upplevelser. Vi ger särskilt stöd till ensamma barn, återförenar splittrade familjer och  hittar tillfälliga trygga fosterfamiljer.
  Läs om våra barnvänliga platser
 • TILLFÄLLIGA SKOLOR: Vi hjälper till att bygga upp förstörda skolor. Vi delar ut skolväskor och skolmaterial för att barnen ska kunna fortsätta sin utbildning.
  Läs om hur vi starar tillfälliga skolor för barn

Exempel på vad dina pengar räcker till:

 • 200 kronor räcker till att behandla två akut undernärda barn.
 • 240 kronor räcker till att ge en familj på flykt mat i en vecka.
 • 265 kronor räcker till att ge fyra barn varma jackor.
 • 265 kronor räcker till att ge åtta barn varma skor.

Var med och skydda barnen!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang gör vi världen till en tryggare plats för barnen. Tillsammans räddar vi tusentals barns liv varje dag. 

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare