Tyfoner, orkaner och cykloner – så drabbas barnen

En skola som förstörts i orkanen Otis.

När en tyfon, orkan eller cyklon inträffar är det alltid barnen som drabbas värst. Vi finns på plats i många länder och hjälper barnfamiljer som drabbats, både akut och långsiktigt.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva

Hur drabbas barnen av cykloner, tyfoner och orkaner?

Cykloner, tyfoner och orkaner orsakar enorm förödelse världen över och tvingar barnfamiljer på flykt när hem och hela byar sveps bort i vattenmassor och jordskred. 

I kaoset som följer en naturkatastrof kan barn komma bort från sina föräldrar och riskerar att utsättas för våld och övergrepp. Barn drabbas också lättare av sjukdomar i katastrofens spår och har svårare att få tag på mat vilket ökar risken för undernäring. Dessutom riskerar de att missa sin skolgång när skolor blir förstörda. 

Vad är skillnaden mellan cyklon, tyfon, orkan och tornado?

Tyfoner, cykloner och orkaner är olika namn på samma typ av väderfenomen beroende på var de uppstår i världen. De kännetecknas av starka vindar, kraftigt regn och höga vågor.

Vad är en cyklon?

Cykloner är tropiska stormar som bildas i Indiska oceanen och södra Stilla havet.

Exempel på cykloner

Cyklonen Idai och Kenneth

Cyklonen Idai drabbade Moçambique, Malawi och Zimbabwe 2019. Många skolor och sjukhus förstördes. Vattenburna sjukdomar som kolera spreds snabbt på grund av förorenat vatten, vilket särskilt påverkade barnen. Bara sex veckor efter Idai slog en ännu kraftigare cyklon till – Kenneth.

Läs om vårt arbete efter cyklonen Idai
Läs om vårt arbete efter cyklonen Kenneth

Cyklonen Freddy

2023 svepte cyklonen Freddy in över de södra delarna av Malawi. Barn och familjer kunde omöjligt skydda sig när den tropiska stormen ödelade hela samhällen.

Läs mer om vårt arbete efter cyklonen Freddy

Vad är en tyfon? 

Tyfoner är tropiska stormar som uppstår i nordvästra Stilla havet.

Filippinerna ligger i ett område i Stilla havet som är mycket utsatt för naturkatastrofer som cykloner, vulkanutbrott och jordbävningar. I december 2021 drabbades Filippinerna av den kraftiga tyfonen Rai.

Läs mer om vårt arbete i Filippinerna efter tyfonen Rai

Vad är en orkan?

Orkaner är tropiska stormar som förekommer i Atlanten och nordöstra Stilla havet.

Flicka utanför sitt hus som förstörts i en orkan i Nicaragua.
Miras hus blev förstört i orkanerna Eta och Lota 2020. Efter orkanerna hjälpte Rädda Barnen Miras familj och andra familjer med bland annat mat, rent vatten och filtar.

Vad gör Rädda Barnen vid cykloner, tyfoner och orkaner?

Vårt arbete efter en naturkatastrof: 

  • AKUT HJÄLP: Vid ser till att barn och deras familjer får tak över huvudet, rent vatten, mediciner, sjukvård, filtar och varma kläder.
    Läs om hur vi räddar barns liv i katastrofer
  • MAT OCH NÄRING: Vi delar ut akuta matransoner till de barnfamiljer som behöver det mest. Akut undernärda barn får behandling.
  • TRYGGHET: Våra barnvänliga platser är inte bara en trygg plats att lära och leka på, här kan barn få livsviktigt psykosocialt stöd för att kunna hantera sina traumatiska  upplevelser. Vi ger särskilt stöd till ensamma barn, återförenar splittrade familjer och  hittar tillfälliga trygga fosterfamiljer.
    Läs om våra barnvänliga platser
  • TILLFÄLLIGA SKOLOR: Vi hjälper till att bygga upp förstörda skolor. Vi delar ut skolväskor och skolmaterial för att barnen ska kunna fortsätta sin utbildning.
    Läs om hur vi starar tillfälliga skolor för barn

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare