Översvämningar tvingar barn på flykt

Översvämning i Indonesien.

Översvämningar inträffar allt oftare i världen. De påverkar miljontals människor och barnen är de som drabbas hårdast.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva

Vad orsakar översvämningar?

Extrema mängder regn på kort tid, till exempel i samband med en flodvåg, orkan, tyfon eller cyklon kan orsaka stora översvämningar. När hem, skolor, sjukhus och hela byar sveps bort i vattenmassorna kan sjukvård, el- och vattensystem slås ut. Om dricksvattnet blir förorenat kan dessutom smittsamma sjukdomar, som kolera, spridas.

Hur drabbas barn av översvämningar?

Barn är extra sårbara efter översvämningar eftersom de riskerar att komma bort från sina föräldrar i kaoset som följer en naturkatastrof. Bristen på mat och rent vatten kan också leda till att barn svälter eller råkar ut för smittsamma sjukdomar. Familjer som har förlorat sina hem kan tvingas på flykt och barnen riskerar dessutom att missa sin skolgång. 

Länder som drabbats av översvämningar

Indonesien, Nepal, Pakistan, Indien, Afghanistan och Syrien är exempel på länder som har drabbats hårt av översvämningar de senate åren. Men på senare år har även länder i Europa drabbats av stora översvämningar, som Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike.

Översvämningar i Afghanistan

Under våren 2024 drabbades de norra delarna av Afghanistan hårt av översvämningar. De plötsliga översvämningarna ödelade byar, svepte bort hus och dödade boskap. 

Efter översvämningarna i Pakistan besökte bröderna Nazam och Imam vårt tillfälliga lärocenter där vi också hade en av våra barnvänliga platser. På centret kunde pojkarna fortsätta sin utbildning och bara vara barn.

Översvämningar i Pakistan

I augusti 2022 drabbades Pakistan av en de värsta översvämningarna på årtionden. Tusentals människor omkom och skadades, varav många barn. Hem, sjukhus och skolor förstördes. 

Läs om vårt arbete efter översvämningarna i Pakistan

Läs om hur vi hjälpte bröderna Nazam och Imam

Översvämningar i Syrien

2019 tvingades hundratusentals barn på flykt när stora områden i norra Syrien drabbades av vinterkyla, häftigt regn och översvämningar. 

Läs om vårt arbete efter översvämningarna i Syrien

Vad gör Rädda Barnen vid naturkatastrofer som översvämningar? 

  • AKUT HJÄLP: Vid ser till att barn och deras familjer får tak över huvudet, rent vatten, mediciner, sjukvård, filtar och varma kläder.
    Läs om hur vi räddar barns liv i katastrofer
  • MAT OCH NÄRING: Vi delar ut akuta matransoner till de barnfamiljer som behöver det mest. Akut undernärda barn får behandling.
  • TRYGGHET: Våra barnvänliga platser är inte bara en trygg plats att lära och leka på, här kan barn få livsviktigt psykosocialt stöd för att kunna hantera sina traumatiska  upplevelser. Vi ger särskilt stöd till ensamma barn, återförenar splittrade familjer och  hittar tillfälliga trygga fosterfamiljer.
    Läs om våra barnvänliga platser
  • TILLFÄLLIGA SKOLOR: Vi hjälper till att bygga upp förstörda skolor. Vi delar ut skolväskor och skolmaterial för att barnen ska kunna fortsätta sin utbildning.
    Läs om hur vi starar tillfälliga skolor för barn

Var med och skydda barnen!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang gör vi världen till en tryggare plats för barnen. Tillsammans räddar vi tusentals barns liv varje dag. 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva