Torka en av konsekvenserna av klimatförändringarna

Torka i Zambia

Svår torka och uteblivna regn har under flera år orsakat extrem matbrist i många länder, inte minst i östra Afrika. Torkan påverkar miljontals människor och barnen är de som drabbas hårdast.

Vi är på plats i områden där torkan är som värst och hjälper barnfamiljer med bland annat vattentransporter, mat och behandling mot undernäring. Din gåva gör skillnad! 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva

Varför blir det torka i världen?

På grund av klimatförändringar har torrperioderna blivit fler och längre och förkommer i allt fler länder. Torkan slår hårt mot människor, boskap och skördar och kan få förödande konsekvenser. 

Vad är konsekvenserna av torka?

Vid torka räcker inte vattnet till skördarna vilket gör att de blir mindre eller uteblir helt. Bristen på mat- och vatten gör att barn kan bli allvarligt sjuka och undernärda. En annan konsekvens är att barnen inte orkar eller kan gå i skolan för att de måste hjälpa familjen att skaffa mat och vatten. 

Brist på mat är en av konsekvenserna av torka.

Vad gör Rädda Barnen?

Rädda Barnen jobbar både förbyggande och behandlar barn som redan är drabbade av undernäring. Vi ger till exempel barnfamiljer rent vatten och basvaror som är berikade med viktiga vitaminer och mineraler och driver näringskliniker där svårt undernärda barn kan få specialiserad vård.

Östra Afrika svårt drabbat av torka

Under flera år har klimatförändringar orsakat svår torka i Somalia, delar av Etiopien och norra Kenya. Familjer har förlorat sin boskap, sina skördar och sin försörjning och bristen på mat är akut. Nu riskerar hungerkrisen att bli värre än någonsin. Miljoner barn riskerar att dö av undernäring.

Extrem torka i Somalia 

År 2021 upplevde Somalia en av landets värsta torkperioder. Nästan sex miljoner människor, en tredjedel av landets befolkning, behövde akut hjälp. 

Under den senaste tiden har torkan dessutom förvärrats. Brunnar har sinat och den lilla mängd vatten som fortfarande går att hitta är smutsigt och farligt att dricka. För att hjälpa familjerna som drabbats levererar vi dricksvattnen i stora tankbilar.

Läs mer: 

Torkan i Somalia och våra vattentransporter 

Nörkräm gör att Sahra orkar leka

Torka i Zambia.
Zambia har drabbats hårt av torka. Ibland kan Peter inte gå till skolan för att han är för hungrig och måste hjälpa sin mamma at hitta mat och vatten.

Värsta torkan på 20 år i Zambia

Även Zambia har drabbats hårt av torka. Regnsäsongen sträcker sig normalt från oktober till mars men under regnsäsongen 2023-2024 har det gått dagar, veckor och till och med månader utan regn. Det har lett till att hela skördar gått förlorade och mer än en miljon barn går hungriga.

Ibland är jag så hungrig att jag blir jag yr och att min syn blir suddig. Det gör att jag inte kan se ordentligt när jag är i skolan.

Peter är 14 år och bor i västra provinsen i Zambia med sin mamma Masiye och tre syskon. Masiye odlar majs, nötter och bönor till sin familj. På grund av torkan blev skördarna förstörda och familjen får nu kämpa för att få mat för dagen.

Ibland går Peter inte till skolan för han är så hungrig eller för att han behöver hjälpa sin mamma att hitta mat och vatten. 

– Ibland är jag så hungrig att jag blir jag yr. Det gör att jag inte kan se ordentligt när jag är i skolan. Ibland känns det som om jag inte har någon kraft i kroppen, som att jag ska svimma av hunger, säger Peter. 

Rädda Barnen är på plats i Zambia och hjälper Peters familj och andra familjer. Vi delar bland annat ut mat, vatten och kontantstöd och behandlar undernäring. Vi delar också ut frön som familjerna kan så. Dessa frön är tåligare för torka och kan därför ge bättre skördar. 

Var med och skydda barnen!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang gör vi världen till en tryggare plats för barnen. Tillsammans räddar vi tusentals barns liv varje dag. 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Ge en gåva