Rädda Barnen Välfärd

Rädda Barnen Välfärd arbetar för barn i utsatta livssituationer – de som bevittnar våld, lever i socioekonomisk utsatthet, med psykisk ohälsa eller som är med om svåra påfrestningar.

Rädda Barnen Välfärd utbildar också viktiga vuxna som dagligen möter barn i sitt arbete.

Barn i utsatta livssituationer har rätt till välfärdsinsatser som bättre än idag förbättrar deras livsvillkor. Genom att Rädda Barnen Välfärd startar och driver välfärdsverksamheter för barn och viktiga vuxna, bidrar de till hållbara välfärdsinsatser. För att lyckas arbetar vi tillsammans med partners och etablerar gärna fler partnerskap med andra aktörer.

Läs mer om Rädda Barnen Välfärd