Tips och råd för dig som är förälder

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv, och du vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att vara trygg, utvecklas och må bra. Vi vill finnas där som någon du kan vända dig till för att få tips och råd i ditt föräldraskap: hur du kan stötta, vägleda och ställa lagom krav – från smått till stort, i en vardag som inte tar paus för livet som pågår.

Artiklar och handböcker

Om ett barn far illa – hit kan du vända dig

  • Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112.
  • Anmälan till socialtjänsten kan du göra via din kommuns växel
  • Elevhälsan på barnets skola
  • Fler ställen att vända sig till

Frågor om föräldraskap – ring eller mejla oss

Att vara förälder är inte alltid lätt. Ibland är det inte självklart vad som är rätt och vad som är fel. Du kan vända dig till oss med frågor som rör barn och föräldraskap. Du kan vara anonym.

Ring 020-786 786 eller mejla foraldrar@rb.se

Mer om föräldratelefonen

Allas våra barn

I Sverige och över hela världen har vi verksamheter som knyter an till de ämnen vi ger råd och tips om här. 

Vi ser till att barn får växa upp i trygghet. Vi förebygger övergrepp och våld mot barn, och kämpar för att de barn som har utsatts ska få rätt hjälp.

Vi jobbar för att barn ska få utvecklas. Alla barn ska få gå i skolan och få möjlighet till en framtid .

Vi har föräldragrupper och forum som stödjer och utbildar föräldrar på olika sätt – trygga föräldrar ger trygga barn. Och som en del av vår föräldraverksamhet finns råd och tips för föräldrar på vår sajt.

Allt för att allas våra barn ska få en så bra start som möjligt i livet. Det är där det börjar.

Mer om vår verksamhet för barn i Sverige och i världen