#NÄTSMART– PRATA MED BARN OM ÖVERGREPP PÅ NÄTET

I #nätsmart hittar du tips och råd om hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet. Läs om hur du som vuxen kan bidra till att barnen blir trygga på nätet.

Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de leker, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn större tillgång till världen utanför. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn. Där barn håller till rör sig också människor som söker kontakt i sexuellt syfte, som kränker och begår allvarliga övergrepp.

Som förälder eller viktig vuxen i barns närhet kan det kännas svårt, till och med hopplöst, att hänga med i barnens liv på nätet och därmed också veta hur vi ska kunna hjälpa dem. Men vi har goda möjligheter att stötta och vägleda barn på nätet, och på så sätt förebygga att de råkar illa ut.

Bli trygg på nätet med Nätsmart

Syftet med #nätsmart är att vuxna kan få stöd i hur de kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp på nätet. I den ny uppdaterade versionen finns ännu mer tips och tankar om hur du som vuxen kan vara en del i barnens nätanvändande och bidra till att nätet blir en trygg plats. Jämfört med tidigare version finns bland annat ett större fokus på vilka lagar som gäller på nätet i relation till sexuella kränkningar och övergrepp. Det viktigaste för att bidra till barns trygghet på nätet är att dela det med dem – att vara intresserad, ställa frågor och ha nyfikna samtal.

Vägledning - #nätsmart

Läs nya #nätsmart för att få tips och råd för hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet.

Ladda ned

Det här innehåller #nätsmart

  • Om övergrepp på nätet: hur vanligt är det, hur kan det gå till, och vad kan jag göra som vuxen?
  • Barns relation till nätet: om nyfikenhet, pirr och lust, porr, exponering, förbud och jakten på likes och spridande av bilder.
  • Tips för hur du kan prata med små barn, skolbarn eller tonåringar.
  • Lista på ställen du kan vända dig till om du behöver hjälp.

Att prata med barnen ger bästa skyddet

Forskning visar att det bästa skyddet för barn är att de har stöd och hjälp av vuxna om det skulle hända något. Stopp! Min kropp! och #nätsmart syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet lättare att prata om, kan vuxenvärlden bättre förstå vad barn behöver och upplever.

16 - 22 oktober är Stopp! Min kropp! veckan tillbaka

Under veckan lyfter vi frågan om kroppen, känslor och gränser lite extra.

Till Stopp! Min kropp! Veckan
Framsida vagledning

Vägledning - Stopp! Min kropp!

Vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna

Ladda ned