Vi ger barn som flytt till Sverige en bra start i sitt nya land

För barn som varit på flykt är Sverige en nystart, en plats för trygghet och hopp om framtiden. Vi på Rädda Barnen arbetar för att barn som flytt från krig och katastrofer ska få ett bra mottagande och bli inkluderade i vårt samhälle.

Många av de barn som kommit till Sverige har varit med om fruktansvärda saker, som inga barn ska behöva uppleva. De har tvingats lämna sina hem på grund av våldsamma krig, sett familjemedlemmar dödas och levt ett livsfarligt liv på flykt i veckor eller månader. Barnen mår psykiskt dåligt, många är traumatiserade och mest av allt behöver de få känna sig trygga. 

Ända sedan Rädda Barnen grundades år 1919, har barn på flykt varit en viktig del i vårt arbete. Vi vet vad som krävs för att ta hand om ensamkommande barn, asylsökande barn i familjer och barn som lever utan papper. Alla barn på flykt kommer inte att få stanna i Sverige, men tiden här är väldigt viktig. Den måste vara en positiv del i barnens liv.

Vad gör Rädda Barnen för barn som flytt till Sverige? 

  • Vi finns på plats på flyktingmottagningar och asylboenden över hela landet och ser till att barns rättigheter prioriteras.
  • Ger stöd till nyanlända barn med hjälp av våra medlemmar runt om i landet. Våra verksamheter och vår personal finns med hela vägen, från första dagen när barnen kliver av vid centralstationen till att de ska börja skolan och få en meningsfull vardag. Vi genomför inspektioner av asylboenden, ger barnen språk- och läxhjälp, ordnar fritidsaktiviteter, samtalsgrupper, mötesplatser och delar ut välkomstpåsar med leksaker till nyanlända barn.
  • Har utbildat övert 8 000 personer i 230 kommuner i traumamedveten omsorg för att höja kunskapsnivån hos dem som arbetar i mottagningssystemet.
  • Upprättar trygga barnvänliga rum på asylboenden och andra platser. Där kan nyanlända barn få lite andrum från den kaotiska tillvaron. De kan leka med kompisar, träffa trygga vuxna och får möjlighet att bara vara barn för en stund.
  • Ser till att politikerna inte glömmer de nyanlända barnen och deras rättigheter. Vi påminner, ställa dem till svars, samlar makthavare till samtal och driver frågan i medier. 
  • Behandlar barn med trauma. På Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling får nyanlända barn hjälp att bearbeta svåra upplevelser. Här arbetar våra psykologer och socionomer som har gedigen kunskap om barn. 

Var med och ge barn en bra start i Sverige!

Bli månadsgivare