Familjer på flykt hittar tryggheten i Boden

Vår barnvänliga plats i Boden

Samverkansprojektet Boden Integration och Samverkan, BIS, stöttar barn i kris och hjälper dem att komma in i det svenska samhället. I det så kallade BIS-huset har vi en av våra barnvänliga platser och där driver vi också projektet Allavi.

Från utsidan ser BIS-huset ut som vilken annan tråkig byggnad som helst i Sverige. Men BIS är allt annat än tråkigt. Här sjuder det av liv – bokstavligen.

BIS är ett samverkansprojekt som startade i september 2018, i kölvattnet av den stora flyktingströmmen 2015.

Boden är en mottagarkommun för människor på flykt där många aktörer arbetade engagerat men på varsitt håll. Det fanns ingen samverkan vilket försämrade integrationen, drog ut på processer och skapade oro både bland bofasta och asylsökande.

Var med och ge barn en bra start i Sverige!

Bli månadsgivare

Riktar sig till asylsökande

Idén föddes om att ordna nätverksträffar för de olika aktörerna. Träffarna ledde så småningom till projektet BIS, ett projekt vars mål är att få ut fler människor i egen försörjning. I dagsläget riktar sig BIS till asylsökande och nyinflyttade svenskar, men det finns även tankar på en vidareutveckling så att andra grupper i utanförskap kan inkluderas.

Förslaget att verksamheten skulle bedrivas i en egen byggnad kom från den allmännyttiga bostadsstiftelsen Bodenbo, som också hittade en lokal och erbjöd sig att finansiera den.

Till vår barnvänliga plats i Boden kommer ett tjugotal barn varje dag. Medan barnen leker och pysslar får föräldrarna möjlighet att lära sig svenska.

Rädda Barnens verksamheter

I BIS-huset pågår en mängd verksamheter. Förutom barnvänlig plats driver Rädda Barnen också integrationsprojektet Allavi.

– Allavi är ett samarbete mellan Bodens kommun och Rädda Barnen. Vi vill stärka integrationen hos ungdomarna i åldrarna 12 till 22 år. Det gör vi genom att erbjuda läxhjälp, stödsamtal och olika aktiviteter under loven, förklarar projektledare Suad Ahmed.

Till vår barnvänliga plats kommer dagligen ett tjugotal barn. Alla talar olika språk men hittar sätt att förstå varandra ändå. I klassrummet mitt emot lär sig barnens föräldrar svenska. Det är Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Folkuniversitetet som turas om att hålla i lektionerna.

– Det är perfekt att jag kan lämna min son här. Efter allt han har varit med om behöver han få träffa andra barn. Jag vet att han är i säkerhet här och skulle det vara något så har jag lektion bara några meter bort, säger Ksiena som flytt från Ukraina.

Tack vare hjälp från volontärer och ledare som själva befunnit sig i ungdomarnas situation, har projektet varit lyckat.

– Det är väldigt viktigt att ungdomarna får bra förebilder. Vi har en ung manlig volontär här som på bara sju år har lärt sig svenska, studerat, fått boende och ett bra jobb. Det ger framtidshopp, säger Suad.

I huset finns förutom kurser i nybörjar-och fortsättningssvenska även datakurser, kurser i samhällskunskap, språkkafé och mentorskapsprogram. Huset erbjuder också stöd i att söka boende och jobb, hjälp med att skriva sitt CV och mycket annat.

Om Boden Integration och Samverkan

BIS står för Boden Integration och Samverkan. Projektet startade 2018 med syftet att få ut fler människor i egen försörjning. Projektet riktar sig till asylsökande och nyinflyttade svenskar men det finns tankar på vidareutveckling av BIS så att också andra grupper i utanförskap inkluderas.

Verksamheten bedrivs i ett hus som kallas för BIS-huset. BIS värdegrund bygger på alla människors lika värde. Aktörer som är med i samverkansprojektet är Rädda Barnen med barnvänlig plats samt Allavi (ett integrationsprojekt för ungdomar mellan 12 och 22 år), Bodenbo, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan och ABF, Folkuniversitetet m.fl.

Var med och ge barn en bra start i Sverige!

Bli månadsgivare