Barnfattigdom

Att växa upp i fattigdom, även kallat socioekonomisk utsatthet har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter och till goda livschanser. På den här sidan har vi samlat stöd och kunskap om socioekonomisk utsatthet i Sverige.

Nationell och lokal påverkan

I Rädda Barnens fördjupningsrapport ”Missing out” – Barn och ungas erfarenheter av ekonomiska svårigheter delar barn och unga, som bor i områden där barnfattigdomen är hög, med sig av erfarenheter och perspektiv på ekonomiska hinder.

Aktuellt

Tidigare rapporter