Sifo undersökning 2023

Våren 2023 släppte vi Sifo-undersökningen “Barnfamiljers ekonomiska svårigheter” tillsammans  med Hyresgästföreningen, Majblomman och Röda Korset.

Våren 2023 gick Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman ihop och arrangerade en temadag mot barnfattigdom. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möttes civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige. I samband med temadagen presenterade våra organisationer också en ny Sifo-mätning. Siffrorna i undersökningen talade sitt tydliga språk: att många barnfamiljer hade svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven.

Många familjer kämpar

Siffrorna talade sitt tydliga språk: många barnfamiljer kämpade med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Det är barnfamiljer med lägre inkomster samt ensamstående föräldrar som hade svårast att få vardagsekonomin att gå ihop. Många saknade marginaler för ökade kostnader och det var barnens grundläggande rättigheter som hotades; rätt till skälig levnadsstandard, fritid och god hälsa. Vi kan konstatera att den geopolitiska oron, energikrisen, inflationen och chockhöjda räntor slår ut barnfamiljer.

– Vi möter väldigt många barn i våra verksamheter med föräldrar som inte har råd att betala för barnens fritidsaktiviteter och fler barn söker sig till våra frukostklubbar, sa Maria Frisk, Sverigechef på Rädda Barnen.

I dagens ekonomiska läge kämpar många barnfamiljer i Sverige med att få vardagen att gå ihop.

Läs vår nya sifo-undersökning från 2024

Till den nya undersökningen