Investerar du i framtiden? Vi är i samma bransch.

Framtiden ligger i små händer

Den tryggaste framtidsinvesteringen gör du inte i en aktie eller innovation, utan i något helt annat. Barnen. För när du investerar i barnen sätter du igång en kedjereaktion som kan förändra en hel värld.

 

Investera här och nu

När ditt företag ger en gåva till Rädda Barnen är ni med och hjälper de barn som behöver det som mest, i Sverige och runtom i världen. Gåvan gör att vi kan agera snabbt, här och nu. Från 10.000 kronor blir ni vårt vänföretag och får ett kommunikationspaket som innehåller:

  • Digitalt diplom, mötesbakgrund och e-postsignatur
  • Förslag på inlägg till sociala kanaler
  • Nyhetsbrev fyra gånger per år

Ge en gåva

Investera i framtiden

Med ett långsiktigt samarbete kan vi göra bestående förändringar i barns liv. Tillsammans bygger vi skolor, utbildar lärare och skyddar barn mot våld och övergrepp. Vi gör barns röster hörda i politiken och ger dem möjligheter att förändra världen. Här och nu för framtiden.

  • Engagera era medarbetare i barns rättigheter 
  • Få råd och kunskap om hur man blir en trygg vuxen
  • Stötta specifika insatser och starta egna projekt

Samarbeta med oss

Innovation för barns rättigheter

I en snabbt föränderlig värld är det viktigare än någonsin att tänka och agera annorlunda för att uppnå våra ambitiösa mål för barn. Vi samverkar med näringslivet, investerare, kommuner, regioner, myndigheter, andra civilsamhällesorganisationer och sociala entreprenörer för att utveckla sociala innovationer och skapa social hållbarhet.

Läs mer om vårt innovationsarbete

Vårt arbete ger resultat

2023 nådde vi 47 miljoner barn, med akuta och långsiktigt hållbara insatser.

Alltid på barnens sida

Vår vision: att göra barnkonventionen verklig för varje barn.

Vi finns i 118 länder

Vi är världens största självständiga barnrättsorganisation.

Tillsammans skapar vi hållbar förändring

Våra partners engagerar sig långsiktigt i vårt arbete för barns rättigheter, i frågor som ligger nära deras verksamhet. Det kan till exempel handla om att lyfta barns trygghet på nätet, en engagerande insamlingskampanj i butik eller ett samarbete för flickor på flykt. 

Läs mer om våra partners