Vi ger barn i Sverige möjlighet att växa upp på lika villkor

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn ha samma möjlighet att delta i samhället. Men många barn i Sverige växer upp i utanförskap under mycket ojämlika förhållanden, där postnumret ofta avgör framtidsmöjligheterna. Det gör vi vårt yttersta för att ändra på.

Vi kämpar för att minska diskrimineringen och ge alla barn i Sverige möjligheten att kunna påverka sin framtid och sin omgivning. För enligt Barnkonventionen har alla barn samma rättigheter och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars ekonomiska och sociala status eller sociala ursprung. 

Vi på Rädda Barnen har jobbat i socialt och ekonomiskt utsatta områden under många år och vi är uthålliga. När andra startar upp tillfälliga projekt för att sedan lämna området efter några månader eller år, så finns vi kvar och arbetar kontinuerligt för att skapa hållbar förändring..

Vad gör Rädda Barnen för att bekämpa utanförskap bland barn i Sverige? 

  • Startade satsningen På lika villkor för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Målet är att minska diskrimineringen och lyfta ungdomarnas egna behov. Vi vill stärka och ge verktyg för att de själva ska kunna driva en fråga som är viktig för just dem. Det gör vi genom olika forum som mötesplats: tjejforum, killarforum och föräldraforum. 
  • Samarbetar med andra aktörer för att lyfta ett helt område. För att kunna skapa långsiktiga förändringar för barn i socioekonomiskt utsatta områden jobbar vi tillsammans med civilsamhället, privata företag, och den offentliga sektorn. 
  • För dialog med politiker för att de ska ta de beslut som behövs för att motverka utanförskap. 
  • Arbetar lokalt i nästan alla Sveriges kommuner. Våra medlemmar i Rädda Barnens lokalföreningar runt om i landet arbetar med att kartlägga utanförskap på sin ort, utbilda tjänstemän i barns rättigheter, bjuda in till samtal, synas i media och nätverka med andra aktörer. De här insatserna har bidragit till att kommuner och allmänheten har fått ökad kunskap om konsekvenserna av att växa upp i socioekonomisk utsatthet. Vårt lokala påverkansarbete har inspirerat många kommuner att inleda ett arbete för att bryta utanförskap och barnfattigdom.

Var med och ge barn möjlighet att växa upp på lika villkor!

Bli månadsgivare