Ett enda barn som mår dåligt är ett barn för mycket!

Vi ger barn och unga en meningsfull fritid.

Här och nu kraftsamlar vi för att barn i Sverige ska må bra även på insidan. Det gör vi bland annat genom att ge fler barn en meningsfull och aktiv fritid. Här berättar vår medarbetare Sara Söderstjerna om vad vi gör och om hur du kan hjälpa till.

"Visste du att en av sex unga i Sverige lider av psykisk ohälsa? En av fyra känner sig ensam. Och två av tre har upplevt oro, ängslan och ångest. Det tycker jag är skrämmande siffror! Samtidigt vet vi att en meningsfull och aktiv fritid är en viktig friskfaktor. Alla barn mår helt enkelt bättre av att röra på sig och få vara en del av ett sammanhang.

Ojämlik fritid för barn i Sverige

Alla barn har rätt till en trygg och meningsfull fritid. Det finns inskrivet i barnkonventionen, som är lag i Sverige sedan 2020. Men tyvärr har inte alla barn samma förutsättningar idag. I vissa områden är det vanligt att barn har en eller flera föreningsaktiviteter, medan barn i andra områden inte har någon aktivitet alls. Med dina och andras generösa gåvor kan vi göra något åt det. Varmt tack för att du är med oss!

Var med och ge fler barn en meningsfull och aktiv fritid!

Ge en gåva

DOIT – gratis föreningsidrott

För att fler barn i utsatta områden ska få möjlighet till föreningsidrott startade vi upp DOIT i Malmö för fem år sedan. Namnet står för Delaktighet, Organisering, Inkludering och Trygghet och verksamheten riktar sig till barn i årskurs 3 till 6. Vi tar bort de hinder som finns – som till exempel avgifter, avstånd och oro över att inte passa in. Även kläder kan vara en utmaning och barnen får därför varsin t-shirt, shorts och vattenflaska. Skor finns att låna och vi bjuder på frukt inför varje aktivitet.

Provar sporter i trygg miljö

I höstas startade vi DOIT i Hjällbo i Göteborg, min fantastiska kollega Darvan Ayoub och jag. Vi bjuder in lokala idrottsföreningar som får hålla i aktiviteter i skolans idrottshall. Dels får barnen något att göra efter lektionstid och dels får de prova olika sporter, som fotboll, basket, dans, boxning, friidrott och segling. Föreningarna jobbar även aktivt för att få in barnen från DOIT i sina verksamheter.

Många trygga vuxna

Tryggheten är central och vi har regler som vi går igenom inför varje aktivitet. Det är nolltolerans mot fula ord. Alla på planen måste få en passning innan någon gör mål. Och vi tillåter inte så kallade ”skojbråk” som ofta eskalerar. Det är några exempel. Vi är även många trygga vuxna på plats, bland annat för att kunna fånga upp de barn som mår dåligt. Därför har vi också anställt unga ledare från området, som får kontinuerlig utbildning** och är positiva förebilder.

Eftersom vi är många vuxna på plats kan vi skapa en trygg miljö och fånga upp de barn som mår dåligt.

Vi lyssnar, ser och agerar

Eftersom barnen kommer direkt från skolan tar de ibland med sig saker som hänt där. Vid ett tillfälle gick en flicka raka vägen till ett hörn och satte sig. Jag satte mig intill och frågade hur hon mådde. Efter en stund berättade hon att flera i klassen kommenterat hennes kropp. Hon var ledsen och skämdes. Vi pratade en stund om det som hänt och när det var en kvart kvar av aktiviteten ville hon vara med. Tack vare att vi är så många vuxna på plats kan vi lyssna, se och agera. Att agera kan handla om allt ifrån ett samtal till en orosanmälan

Barnen behöver din hjälp

Jag är stolt över att vi på så kort tid har kunnat aktivera så många barn och se deras behov. Men redan när vi startade upp i Hjällbo frågade barnen när vi skulle försvinna. De är sorgligt nog vana vid korta insatser, men så vill inte vi arbeta, vi vill åstadkomma långsiktig och hållbar förändring. Därför ber jag dig nu om en gåva, så att vi kan finnas här för barnen även i fortsättningen.

– Jag är stolt över att vi på så kort tid har kunnat aktivera så många barn, säger Sara Söderstjerna som är verksamhetsansvarig för Meningsfull Fritid inom Rädda Barnen Region Väst.

Tillsammans gör vi livsviktig skillnad!

"Rädda Barnen arbetar på olika sätt för att alla barn i Sverige ska få en trygg uppväxt. Här och nu kraftsamlar vi för att barn ska må bra även på insidan. Med din hjälp kan vi fånga upp fler barn, säkra långsiktigheten och starta DOIT i fler områden. Behoven är enorma och varje krona gör skillnad! Ge gärna en gåva redan idag. För ett enda barn som mår dåligt, är ett barn för mycket!"

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

* Tillsammans med RF-SISU Skåne.
** Genom kompetensprojektet, som är en samverkan mellan Rädda Barnen och stadsdelen Angered.