Gratis föreningsidrott ger barn en jämlik fritid

Vi ger barn och unga en meningsfull fritid.

Alla barn har rätt till en trygg och meningsfull fritid, men tyvärr har inte alla barn i Sverige samma förutsättningar idag. Vi jobbar på olika sätt för att ändra det, till exempel genom att låta barn prova föreningsidrott utan kostnad.

Vi vet att en meningsfull och aktiv fritid är en viktig friskfaktor. Alla barn mår helt enkelt bättre av att röra på sig och få vara en del av ett sammanhang. Dessutom är det en rättighet i barnkonventionen, som är lag i Sverige sedan 2020. Men tyvärr är det här inte en självklarhet överallt. I vissa områden är det vanligt att barn har en eller flera föreningsaktiviteter, medan barn i andra områden inte har någon aktivitet alls. Det här vill vi ändra på.

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare

DOIT – gratis föreningsidrott

För att fler barn i utsatta områden ska få möjlighet till föreningsidrott startade vi upp DOIT i Malmö. Namnet står för Delaktighet, Organisering, Inkludering och Trygghet och verksamheten riktar sig till barn i årskurs 3 till 6. Vi tar bort de hinder som finns – som till exempel avgifter, avstånd och oro över att inte passa in. 

Provar sporter i trygg miljö

Nu finns även DOIT i Hjällbo i Göteborg. Här har vi bjudit in lokala idrottsföreningar som får hålla i aktiviteter i skolans idrottshall. Dels får barnen något att göra efter lektionstid och dels får de prova olika sporter, som fotboll, basket, dans, boxning, friidrott och segling. Föreningarna jobbar även aktivt för att få in barnen från DOIT i sina verksamheter.

Eftersom vi är många vuxna på plats kan vi skapa en trygg miljö och fånga upp de barn som mår dåligt.

Många trygga vuxna

Tryggheten är central och vi har regler som vi går igenom inför varje aktivitet. Det är nolltolerans mot fula ord. Alla på planen måste få en passning innan någon gör mål. Och vi tillåter inte så kallade ”skojbråk” som ofta eskalerar. Det är några exempel. Vi är även många trygga vuxna på plats, bland annat för att kunna fånga upp de barn som mår dåligt. Därför har vi också anställt unga ledare från området, som får kontinuerlig utbildning** och är positiva förebilder.

Vi lyssnar, ser och agerar

Eftersom barnen kommer direkt från skolan tar de ibland med sig saker som hänt där. Så här berättar Sara Söderstjerna som är en av dem som startat DOIT i Hjällbo utanför Göteborg.

– Vid ett tillfälle gick en flicka raka vägen till ett hörn och satte sig. Jag satte mig intill och frågade hur hon mådde. Efter en stund berättade hon att flera i klassen kommenterat hennes kropp. Hon var ledsen och skämdes. Vi pratade en stund om det som hänt och när det var en kvart kvar av aktiviteten ville hon vara med.

Tack vare att vi är så många vuxna på plats kan vi lyssna, se och agera. Att agera kan handla om allt ifrån ett samtal till en orosanmälan

Långsiktig förändring

På kort tid kunder vi aktivera många barn och se deras behov. Men redan när vi startade upp i Hjällbo frågade barnen när vi skulle försvinna. De är sorgligt nog vana vid korta insatser, men så vill inte vi arbeta, vi vill åstadkomma långsiktig och hållbar förändring. Vårt mål är att finnas här hos barnen så länge det behövs.

– Jag är stolt över att vi på så kort tid har kunnat aktivera så många barn, säger Sara Söderstjerna som är verksamhetsansvarig för Meningsfull Fritid inom Rädda Barnen Region Väst.

Det är du som gör det möjligt!

Rädda Barnen arbetar på olika sätt för att alla barn i Sverige ska få en trygg uppväxt. Tack vare alla fantastiska människor som bidrar med pengar och engagemang kan vi fånga upp fler barn, säkra långsiktigheten och starta DOIT i fler områden. Tillsammans ger vi barn i Sverige en jämlik fritid.

* Tillsammans med RF-SISU Skåne.
** Genom kompetensprojektet, som är en samverkan mellan Rädda Barnen och stadsdelen Angered.