Vi ger barn en meningsfull och jämlik fritid

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid men alla barn i Sverige har inte samma förutsättningar. Vi på Rädda Barnen arbetar för att barn ska få chansen, vilja och våga delta i fritidsaktiviteter. Vi vill ge barn möjlighet att växa.

Rätten till lek, vila och fritid är avgörande för en bra uppväxt och en god fysisk och psykisk hälsa. Men idag står allt för många barn utanför – på grund av hinder som avgifter, begränsande normer, fördomar, ovana, avstånd och oro över att inte passa in. Därför arbetar vi för att barn som idag inte deltar i några organiserade fritidsaktiviteter ska få en mer meningsfull fritid.

Var med och ge barn en meningsfull fritid!

Ge en gåva

Vad gör Rädda Barnen för barns rätt till en meningsfull fritid?

  • Vi ser till att föreningslivet når barn i socioekonomiskt utsatta områden, till exempel genom att starta upp aktiviteter där barnen finns.
  • Vi arrangerar lovaktiviteter för de barn som till exempel inte har ekonomiska förutsättningar till en meningsfull fritid under skolloven.
  • Vi anordnar kreativa aktiviteter så att fler får uttrycka sina tankar och upplevelser.
  • Vi fångar upp barn vi möter som riskerar att fara illa, för att barn och unga ska få det stöd de har rätt till.
  • Vi skapar familjeaktiviteter för att stärka relationer, för att trygga familjer bidrar till trygga barn.
  • Vi anordnar lekaktiviteter med barn som lever i utsatthet, för att lek och gruppaktiviteter kan ha en läkande effekt för barn.

Ojämlik tillgång till fritidsaktiviteter

Barns tillgång till organiserade fritidsaktiviteter är ojämlik i Sverige. Studier visar att unga i utsatta områden, på landsbygd och i glesbygd upplever att möjligheterna till en meningsfull fritid är sämre än för unga som bor i andra områden. Det är även vanligare att unga utrikesfödda, unga hbtqi-personer samt unga tjejer upplever hinder att delta i fritidsaktiviteter.

Fritiden är något som gör att det är du, det formar dig. Om man inte kan ha en fritid, är det inte mänskligt, tycker jag. Om man inte har råd med fritidsaktiviteter så tror jag man kan bli avundsjuk och ledsen.

Så beskriver barn vilka hinder som finns

När unga själva får svara på frågan om vilka hinder som finns för att ha en meningsfull fritid så svarar de:

  • att de inte har tid på grund av skola eller arbete
  • att aktiviteten är för dyr
  • att den är för svår
  • att det är svårt att ta sig till aktiviteten

Tillsammans kan vi inkludera alla barn

Tillsammans med barn, föräldrar, föreningar, företag och andra viktiga vuxna vill vi ta bort alla hinder och ge varje barn en chans till goda uppväxtvillkor och en god psykisk och fysisk hälsa. Att ge barn möjlighet att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter kan mildra konsekvenserna av barnfattigdom och kompensera för de skyddsfaktorer som saknas.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare