Barn i fokus – för en hållbar integration för barnfamiljer

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få en trygg uppväxt i Sverige. Projektet Barn i fokus stöttar barn och familjer som varit på flykt och genom nära samarbete med kommuner bidrar projektet till en mer hållbar integration för barnfamiljer runt om i landet.

En trygg livssituation för barnfamiljer

Rädda Barnen har arbetat i många år med barn på flykt från krig och konflikter. Trots att alla barn har samma rättigheter, ser vi att många barn som varit på flykt inte får sina rättigheter tillgodosedda. Projektet Barn i fokus bidrar vi till en mer hållbar och inkluderande integration för barn och deras familjer genom att barnrätts- och familjeperspektivet står i fokus i det lokala mottagandet.

Första året med Barn i fokus - vad vi gjort och hur långt vi har nått

Läs sammanställningen

Den här verksamheten ger hopp om att barn kan bemötas på det sätt som dom har rätt till

Lokal samverkan för en hållbar integration

Barn i fokus skapar vplatser för gemenskap, aktiviteter och nätverk tillsammans med barn och deras familjer och i nära samarbete med kommuner och andra lokala aktörer, för att lösningarna ska bli långvariga och leda till snabbare etablering i samhället. Genom en tätare samverkan mellan beslutsfattare, lokala aktörer och målgruppen vill vi även att stöd och insatser för familjer i migration blir mer träffsäkra och ger bättre effekt.

Lokala verksamhetsexempel

  • Barn i fokus Haninge - Läs om hur Barn i fokus i Haninge kommun arbetat för att stärka barns tillgång till en meningsfull fritid.
  • Barn i fokus Boden - Läs om höstlovsaktiviteter som Barn i fokus tillsammans med kommunen och andra aktörer höll i Boden.
  • Barn i fokus Kalmar - Läs om hur Kalmar kommun samarbetat med Barn i fokus för att ge ett hundratal barn ett aktivt sommarlov.

Följeforskning om projektet

Rädda Barnen har anlitat forskare från Örebro Universitet för att under hela projektets gång forska på om och hur lokal kraft och samverkan gynnar integrationsprocessen för nyanlända barn.

Följeforskningen syftar till att fördjupa kunskapen om hur samverkan mellan offentliga aktörer i flyktingmottagandet och civilsamhällets organisationer kan organiseras kring det lokala mottagandet på ett sätt så att det främjar en hållbar och inkluderande integration med barnrätts-och familjeperspektiv i fokus.

Vill du komma i kontakt med oss?

Barn i fokus genomförs i nio kommuner över hela landet: Boden, Skellefteå, Norberg, Avesta, Haninge, Uddevalla, Kristianstad, Kalmar och Marks kommun. Rädda Barnen har lokala projektgrupper i varje kommun. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Lokala projektledare:

Boden: Jakob Lindfors

Skellefteå: Louise Ander 

Avesta: Roland Lindén

Norberg: Samarpan Lindqvist 

Haninge: Sara Heinig

Uddevalla: Emma Sandwall 

Kristianstad: Anna Thorén 

Kalmar: Lisa Johansen 

Mark: Abdirahman Jama 

Nationell projektledare: Jessika Gustavsson