Barn som är nya i Sverige

Alla barn har rätt att växa upp på lika villkor oavsett om de kommit till Sverige ensamma eller tillsammans med sin familj, söker asyl eller lever utan papper. På den här sidan har vi samlat stöd och kunskap för dig som möter barn och familjer som är nya i Sverige.

Aktuellt

Rapporter

Projekt och verksamheter för barn i migration