Att möta barn som flytt från krig

Barn som upplevt krig och tvingats fly från sina hem behöver trygga vuxna omkring sig, och behoven av att bearbeta sina upplevelser kan se olika ut. Här har vi samlat verktyg som kan vara till hjälp för dig som möter barn som flytt.

Att stötta barn i akut kris

Händelser som kan skrämma barn kan se ut på olika sätt. Gemensamt är att de skapar påfrestningar som kan få konsekvenser på både kort och lång sikt. Trygga vuxna kan göra mycket för att stötta barns återhämning och öka barns motståndskraft. Enligt barnkonventionen har barn rätt till information, delaktighet och rehabilitering. Det blir särskilt aktuellt när det gäller krisstöd.

Lugna, lyssna, stärk - psykologisk första hjälp

Rädda Barnen vill underlätta för föräldrar, lärare, socialsekreterare, tränare, volontärer och alla andra viktiga vuxna som kan möta barn i kris att stötta barn efter allvarliga händelser. Precis som vid första hjälpen vid akuta kroppsliga skador så är det inget som kräver omfattande utbildning. Att bidra med tid, engagemang och lugn räcker långt!

Lugna. lyssna, stärk - psykologisk första hjälp för barn i akut kris

Här finns vägledning och minifoldrar till föräldrar och barn på svenska och ukrainska.

Läs mer om Lugna, lyssna, stärk

Appen Safe Place 

I Rädda Barnens app Safe Place finns enkla övningar som kan hjälpa barn och unga att komma till ro och må bättre. I appen finns också kunskap om stress och svåra känslor. Safe Place är gratis, anonym och framtagen av Rädda Barnens psykologer. Safe Place finns på svenska, engelska och ukrainska och går att ladda ned gratis i hela världen.

Appen Safe Place

Ett stöd för barn och unga med stark oro, stress eller svårt att sova.

Läs mer och hämta appen

Att stötta barn till återhämtning

Många barn är med om svåra saker både innan, under och efter krig och flykt, de kan ha upplevt svåra förluster, stark stress och oro, våld eller övergrepp. Alla barn och unga reagerar olika på allvarliga händelser. Många klarar sig helt på egen hand medan andra får symtom som håller i sig. 

När något har hänt

När något har hänt är en vägledning för att stötta barn som varit med om svåra händelser där barnet inte återhämtat sig trots att det är i trygghet och behöver mer stöd för att gå vidare. I den kan du läsa om:

  • Vad är en svår händelse och hur kan barn påverkas?
  • Hur kan vi stötta barn som upplevt svåra saker?
  • När behöver barn mer hjälp för att gå vidare?

Ladda ned När något har hänt

Här kan du läsa vägledning om du kan stötta barn som varit med om svåra händelser under sin uppväxt.

Ladda ned

Tips till dig som möter barn som flytt

2015 tog Rädda Barnens psykologer fram fyra korta filmer om hur du kan bemöta barn som flytt till Sverige.

Filmernas teman är:

  • Så påverkas barn som utsatts för påfrestningar
  • Barns behov av trygghet
  • Barns behov av goda relationer
  • Att hantera svåra känslor

Här kan hittar du filmer om att möta barn som flytt

 

Trauma och PTSD

Alla barn och unga reagerar olika på allvarliga händelser. Många klarar sig helt på egen hand medan andra får symtom som håller i sig. Om ett barn får symtom som inte går över och har svårt att gå vidare kan barnet ha fått diagnosen Posttraumatisk stressyndrom - PTSD. 

Här kan du läsa mer om stöd till barn med PTSD