Stöd till barn som varit med om någonting hemskt

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en vanlig reaktion på att ha varit med om något riktigt allvarligt till exempel: sexuella övergrepp, se sin familj bli skadad eller fly från sitt hem.

Se och dela vår film som handlar om barn som varit med om något väldigt allvarligt. Filmen förklara vad Posttraumatiskt stressyndrom är och att det finns hjälpa att få. Här finns filmen på engelska och dari samt arabiska.

Alla barn och unga reagerar olika på allvarliga händelser. Många klarar sig helt på egen hand medan andra får symtom som håller i sig. Om ett barn får symtom som inte går över och har svårt att gå vidare kan barnet ha fått diagnosen Posttraumatisk stressyndrom - PTSD.

Vilka symptom kan barn få av PTSD?

Det är ofta svårare att känna igen PTSD hos barn än hos vuxna. Därför är det viktigt att vi vuxna är uppmärksamma på symptomen och pratar med barn vi känner oro för. Barn som har PTSD kan visa olika symtom. Här är några exempel:

1. Barnet återupplever det som hänt
Barnet återupplever det som hänt och har återkommande och påträngande minnesbilder. Det kan handla om både minnen när barnet är vaket och om mardrömmar. En del mindre barn återupprepar vad de varit med om i lekar.

2. Barnet underviker saker 
Barnet vill inte minnas det svåra och försöker därför undvika allt som på något sätt påminner om det som hänt. Exempelvis kan rädsla för poliser och andra som bär uniform uppstå efter att ha levt länge i en väpnad konflikt. För att hjälpa barnet att hantera sina reaktioner är det viktigt att förstå vad barnet reagerar på.

3. Barnet är överdrivet vaksamt
Barnet är lättskrämt, lättirriterat och kroppen är på helspänn. Överdriven vaksamhet kan också visa sig genom bland annat vredesutbrott, koncentra¬tionssvårigheter och problem med sömnen.

4. Förändringar i hur barnet tänker
Barnet har svårt att minnas viktiga delar av det som hänt. Det kan visa sig som negativa tankar efter händelsen. Barnet kan också ta på sig skuld och känna skam. Det här påverkar barnets förmåga att känna glädje och andra positiva känslor. Barnet kan dra sig undan och tappa intresse för aktiviteter och lek.

"Idag har jag lärt mig att kontrollera stressen" - Mansoor, 15 år

Första gången jag kom till min behandlare mådde jag så dåligt och jag ville inte leva längre. Men efter att ha träffat min behandlare har det blivit bättre och bättre.

Idag har jag lärt mig att kontrollera stressen och tänka lugnt och tänka mest på gröna tankar istället för röda tankar. Röda tankar kan inte hjälpa mig, de gör att jag mår dåligt.

Jag har lärt mig att när jag får stress så måste jag andas djupt och lugnt och hur jag kan kontrollera min kropp och hur jag ska ändra mina tankar från dåliga tankar till bra tankar.

Jag har lärt mig att saker som har hänt innan har hänt och nu är jag här och här känner jag mig trygg. Nu efter ett år så mår jag mycket bättre och jag kan fortsätta på ett bra och fint liv.

/15-årig ensamkommande från Afghanistan med som fått behandling på vår mottagning. Pojken fick svår PTSD vid bedömningen vid starten av behandlingen och vid avslut är han symtomfri.

Hur får man hjälp?

Om ett barn har symptom på PTSD kan man få hjälp via psykologisk behandling. Forskning visar att barn som får behandling av god kvalitet har stora chanser att må bättre och kunna gå vidare i livet. Hela 8 av 10 barn som fått behandling mår märkbart bättre efteråt. (Socialstyrelsen, 2016).

Behandling mot PTSD ska barn kunna erbjudas av barnpsykiatrin i ens landsting. Om man inte vill gå till den offentliga vården finns det också en del privata behandlare och ideella som erbjuder behandling mot PTSD till exempel: TF-KBT.

Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT)

TF-KBT är idag den behandlingsmetod där forskare har sett den största minskningen av PTSD-symtom för barn och ungdomar. De flesta barn och ungdomar som tillsammans med sina föräldrar går igenom en TF-KBT behandling uppnår sina behandlingsmål på 10-20 behandlingstillfällen.

När föräldern kan delta i behandlingen så går det fortare och resultatet för barnet blir bättre. Mellan behandlingstillfällena får man hemuppgifter som ska hjälpa barnet att må bättre snabbare. Hemuppgifterna är en del av behandlingen. Varje behandlingstillfälle är ungefär 90 minuter.

Vill du veta mer om Rädda Barnens arbete med TF-KBT?

Kontakta  Anna Vikgren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi eller Hanna Weyler Müller, leg psykolog på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.