Ansökan till Yrkeshögskola

Nu är ansökan till vår kurs i Traumamedveten omsorg HT 2024 öppen. Vi ser fram emot din ansökan!

Nu kan du ansöka om en plats till vår yrkeshögskolekurs i Traumamedveten omsorg (TMO). Ansök senast den 15 augusti via nedan länk. Längre ner på denna sida hittar du syfte med kursen, information om kursens upplägg och förutsättningar för att bli antagen.

Klicka här för att komma till ansökningsformulär

Syfte med kursen

Kursen Traumamedveten omsorg har utformats för personal som arbetar med barn och unga placerade på Hem för Vård eller Boende (HVB). Personal på HVB har ansvar för att ge barn och unga det stöd och skydd de är i behov av för att minska risken för fortsatt skada och för att skapa bästa förutsättningar för en positiv utveckling. Flertalet av de barn och unga som är placerade på HVB-hem har erfarenheter av olika former av svåra påfrestningar, inklusive kronisk stress och traumatiska upplevelser. Erfarenheterna påverkar deras beteende, känslor, och relationer. Personal på HVB måste förstå, stötta, vårda, vägleda och ibland sätta gränser för dessa barn och unga vars beteenden kan vara såväl svårbegripliga som utmanande. Personal på HVB-hem utför ett komplext och ansvarsfullt arbete. 

Kursen Traumamedveten omsorg är relevant för all personal på HVB-hem, eftersom den ger en teoretisk grund i traumaförståelse med fokus på de beteendemässiga och emotionella svårigheter barn och unga som utsatts för svåra påfrestningar kan få samt de nödvändiga verktygen som krävs för att förstå och stödja dessa barn och unga.  

Kursens upplägg

Klicka här för att ta del av kursplan inklusive lärandemål

Klicka här för att ta del av schematisk översikt

Lärarledd undervisning, 42 timmar, jämnt fördelade över kursperioden. Kursens första och sista tillfälle kommer ta plats fysiskt i Skåne medan resten av kursen kommer ta plats digitalt. Inläsning av kurslitteratur, praktiska övningar som ska genomföras på arbetsplatsen, hemuppgifter samt ett examensarbete. Deltagaren kommer få till uppgift att använda sig av konsultationsmodellen i Traumamedveten omsorg (TMO) för planering av insatser för det enskilde barnet som är placerat på HVB-hemmet. Hälften av studietiden beräknas användas till praktiska övningar och efterföljande reflektioner. 

Vem kan söka till kursen?

För att ansöka till kursen behöver du ha en godkänd gymnasieexamen, relevant yrkeserfarenhet och pågående anställning vid HVB-hem. Relevant yrkeserfarenhet är minst ett års anställning vid HVB-hem på minst 50%. Du behöver ladda upp intyg som visar på dessa krav i din ansökan.

Då kursen kommer ta plats både fysiskt och digitalt (se schematisk översikt ovan) behöver deltagare ha möjlighet att resa till Skåne vid fysiska träffar och ha förutsättningar för att effektivt kunna delta på kursens digitala tillfällen.

Viktiga datum

15 augusti: Sista dag för ansökan

18 augusti: Sista dag för komplettering av dokument

23 augusti: Sista dag för antagningsbesked

30 augusti: Sista dag att tacka ja/nej till kursen

3 oktober: Kursen startar

17 december: Kursen slutar

Övrigt

Vid fler mottagna ansökningar än antal tillgängliga platser sker ett urval utifrån relevant yrkeserfarenhet där de 25 sökande med längst erfarenhet inom relevant område får erbjudande om plats.

Kursen ger 30 yrkeshögskolepoäng och är CSN-berättigad.

Vid godkänt genomförande av kurs får deltagaren ett intyg. 

Skicka in din ansökan

Klicka här för att komma till ansökningsformulär

Ansökningsperioden stänger den 15 augusti klockan 23.59. 

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. 

utbildning@rb.se