Rädda Barnens sätt att jobba med task sharing

Task sharing innebär att vuxna utan tidigare formell kompetens inom socialt eller psykologiskt arbete utbildas och får handledning av Rädda Barnens psykologer och psykoterapeuter för att kunna stötta de barn som deltar i verksamheten.

Hur jobbar Rädda Barnen med task sharing?

För tillfället jobbar Rädda Barnen med två satsningar inom task sharing, Unite Ukraina och Unite Järva. 

Unite Järva: Riktat krisstöd till barn som lever med våld i sitt närområde

Allt fler barn i Sverige växer upp med våld i sitt närområde. Rädda Barnen har under en längre tid sett brister i samhällets kapacitet att tillgodose alla barns behov av stöd och behandling efter svåra händelser som drabbar många samtidigt. Ofta lämnas barn ensamma att hantera sin rädsla och livssituation.

Unite Järva är en nytänkande pilotsatsning, för att kunna ge riktat krisstöd till barn som växer upp med våld i sitt närområde. Barn får i grupp möjlighet att skapa en ökad förståelse för den livssituation de befinner sig i och får verktyg att hantera sitt mående. Dessutom kan barn som är i behov av ytterligare stöd och vård lotsas vidare. Alla insatser är kostnadsfria.

Inom Unite kommer Rädda Barnen använda sig av arbetssättet task sharing (på svenska kompetensväxling) som innebär att vuxna utan tidigare formell kompetens inom socialt eller psykologiskt arbete - men med lokal förankring - utbildas i en metod och får handledning av leg. psykologer/psykoterapeuter för att kunna stötta de barn som deltar i verksamheten.

Läs mer om Unite Järva

Gruppledare och handledare för Unite Järva

Unite Ukraina: Möter och hjälper barn på flykt från Ukraina

Unite-grupperna riktar sig till barn mellan 7 och 18 år som har kommit till Sverige från Ukraina. Unite hjälper barn och unga att hantera oro, att förstå hur man kan få kroppen att slappna av och kan hantera svåra tankar. Det är ukrainska gruppledare som leder tillfällena.

Grupperna riktar sig till barn mellan 7 och 18 år som har kommit till Sverige från Ukraina. Gruppträffarna syftar till att ge barnen stöd och verktyg för att hantera sin livssituation och är till för alla barn som är intresserade. Grupperna genomförs på barnens modersmål. 

Läs mer om Unite Ukraina

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om task sharing eller Unite-satsningen, kontakta: 

Josefin Michanek

Gruppchef och projektledare Unite 

josefin.michanek@rb.se

073-400 99 30

Camila Demmou

Projektadministratör

camila.demmou@rb.se