UNG KRAFT - VÄGAR TILL ARBETE

Rädda Barnen vill stärka ungas förutsättningar och tillgång till arbets- och studieliv. Projektet Ung Kraft bidrar till hållbar försörjning och varaktig integration i arbetslivet. Ung Kraft medfinansieras av Europeiska unionen och Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Genom bättre hälsa och stärkt självkänsla, ökad kunskap och större nätverk får ungdomarna möjligheterna till en etablering i arbetslivet. Långsiktigt förväntas projektet öka sysselsättningen hos unga och därmed bidra till minskade samhällskostnader. Fokus för projektet är unga 15-24 år som är nya i Sverige. Ung Kraft medfinansieras av EU:s Asyl- migrations- och integrationsfond (AMIF) och sträcker sig från 2020-2022.

Projektets målgrupp

  • ensamkommande unga både över och under 18 år
  • unga som migrerat tillsammans med sin familj
  • fokus unga ensamkommande som fått temporära uppehållstillstånd via nya gymnasielagen

Rädda Barnen har arbetat med barn och unga på flykt i över 100 år. Vi har mött tusentals barn och unga som kommit till Sverige. Genom kunskapen vi fått genom vårt arbete, har vi identifierat hur vi kan göra störst skillnad. Ungdomar har kraft och vilja att bli en del av, och bidra till vårt samhälle, men sämre förutsättningar att lyckas på grund av omständigheter de inte kan styra över.

Mer information om Ung Kraft

Ladda ner en pdf om projektet Ung Kraft här

Upphandlingar Ung Kraft

Mer information om upphandling av utvärderare

Mer information om upphandlingen inom delen nätverk och arbetsliv

Kontakt

För eventuella frågor kontakta Alexandra Fritzson

alexandra.fritzson@rb.se

08–698 67 62

 

Mer information om projektet kommer!

 

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.