Ung kraft - vägar till arbete

Rädda Barnen vill stärka ungas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Projektet Ung Krafts mål var att bidra till en tryggare och mer hållbar framtid för unga som kommit ensamma till Sverige.

Genom bättre hälsa och stärkt självkänsla, ökad kunskap och större nätverk fick ungdomarna större möjlighet till en etablering i arbetslivet. Långsiktigt förväntades projektet öka sysselsättningen hos unga och därmed bidra till minskade samhällskostnader. Fokus för projektet var unga 15-24 år som var nya i Sverige. Ung Kraft medfinansierades av EU:s Asyl- migrations- och integrationsfond (AMIF) och sträckte sig från 2020-2022.

 

Rädda Barnen har kompetensen som gör skillnad

Rädda Barnen har arbetat med barn och unga på flykt i över 100 år. Vi har mött tusentals barn och unga som kommit till Sverige. Genom kunskapen vi fått genom vårt arbete, har vi identifierat hur vi kan göra störst skillnad. Ungdomar har kraft och vilja att bli en del av, och bidra till vårt samhälle, men sämre förutsättningar att lyckas på grund av omständigheter de inte kan styra över.

Fokusområden för hållbar inkludering

I projektet Ung Kraft fokuserade vi på tre områden för att stärka ungas förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Hälsa & Självkänsla

  • Hälsoträffar
  • Individuellt stöd
  • Gruppaktiviteter

Nätverk & Arbetsliv

  • Matchning
  • Studiebesök
  • Rekryteringsevent

Kunskap & Kompetens

  • Jobbcoaching
  • Kompetensinsatser
  • Validering
  • Kartläggning av kompetens för att matcha behov hos arbetsgivare

Samverkan från Umeå i norr till Malmö i söder

Projektet genomfördes på åtta orter i Sverige där vi samverkade med lokala aktörer inom näringsliv och offentlig sektor. Genom långsiktiga samarbeten kunde vi ge ungdomarna rätt förutsättningar att klara sig själva, chans till en varaktig etablering och ökat välmående samtidigt som vi rustade samhället med den kompetens som efterfrågas. Projektet finns i Umeå, Hudiksvall, Gävle, Kalmar, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Malmö.

 

Mer information om Ung Kraft

Ladda ner en pdf om projektet Ung Kraft här

 

Stödmaterial till jobbcoachning och hälsoträffar

För dig som arbetar med unga som är nya i Sverige och vill hålla egna träffar inom jobbcoachning och hälsoträffar finns stödmaterial från projektet.

Stödmaterial till jobbcoachning

Stödmaterial till hälsoträffar

 

Kontakt

För eventuella frågor kontakta Åsa Ersborg eller Emma Sandwall. 

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.