Rapporter och checklistor för gott mottagande

För dig som jobbar med barn som nyss har kommit till Sverige eller vill veta mer om barn och familjer på flykt.

Hur säkerställer Sveriges kommuner rättigheter för barn utan papper

En enkätundersökning från hösten 2021 om kommunernas arbete med barn utan papper. Undersökningen är en uppföljning av rapporten "Utanför nästan allt – En vägledning för stärkt socialt stöd" från 2019.

I väntan på livet

En rapport om situationen för ungdomar som kommit ensamma till Sverige 2015-2016.

Ett hållbart Livskoncept

En modell för att skapa socialt hållbara boendemiljöer för nyanlända familjer i tillfälliga bostäder.

Så kan kommunen stötta nyanlända familjer

Fem filmer om hur kommunen kan förbättra situationen för föräldrar och barn som är nya i Sverige.

Att hitta hem

Rapporten Att hitta hem skildrar vilka utmaningar nyanlända barn och deras familjer konfronteras med – och vad som kunde ha varit annorlunda för att de skulle kunna bli delaktiga i samhället snabbare.

Access - Ensamkommande barn i nätverkshem

Lyssna på mig! - barns och ungas röster om asylprocessen

"The boat is safe and other lies"

Varför riskerar man allt för att komma till Europa? Rapporten är på engelska.

Utanför nästan allt - 2014

En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper.

Utanför nästan allt - 2019

En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper.

Checklista för gott mottagande av ensamkommande flyktingbarn

För dig som arbetar med frågor som gäller asylsökande barn.

Checklista för gott mottagande av asylsökande barn i familj.

För dig som arbetar med frågor som gäller asylsökande barn.

Bördan de kom med

Barn i asyl med uppgivenhetssymtom. (Rapporten i sammanfattning)

"Var redo att kämpa!"

Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige.

Barndom under belägring

Rapporten Childhood under siege på engelska.

Barndom i krigets skugga

Rapporten Barndom i krigets skugga (svenska).

Childhood in the shadow of war (engelska).