Stöd till dig som möter barn som nyss kommit till Sverige

För dig som jobbar med barn som nyss har kommit till Sverige eller vill veta mer om barn och familjer på flykt.

Kommuners arbete med barn utan papper

En enkätundersökning från hösten 2021 om kommunernas arbete med barn utan papper. Undersökningen är en uppföljning av rapporten "Utanför nästan allt – En vägledning för stärkt socialt stöd" från 2019.

Hur säkerställer Sveriges kommuner rättigheter för barn utan papper

Rapport om ensamkommande ungdomar

I väntan på livet är en rapport om situationen för ungdomar som kommit ensamma till Sverige 2015-2016.

Läs rapporten "I väntan på livet"

Ett hållbart livskoncept 

En modell för att skapa socialt hållbara boendemiljöer för nyanlända familjer i tillfälliga bostäder.

Ett hållbart livskoncept

Så kan kommunen stötta nyanlända familjer

Fem filmer om hur kommunen kan förbättra situationen för föräldrar och barn som är nya i Sverige.

Så kan kommunen stötta nyanlända familjer

Rapporten "Att hitta hem"

Rapporten Att hitta hem skildrar vilka utmaningar nyanlända barn och deras familjer konfronteras med – och vad som kunde ha varit annorlunda för att de skulle kunna bli delaktiga i samhället snabbare.

Läs rapporten "Att hitta hem"

Access - Ensamkommande barn i nätverkshem

Lyssna på mig! - barns och ungas röster om asylprocessen

Varför riskerar man allt för att komma till Europa? Rapporten är på engelska.

"The boat is safe and other lies"

Vägledning till stöd för barn utan papper

En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper.

Utanför nästan allt - 2014

Utanför nästan allt - 2019

Checklistor

För dig som arbetar med frågor som gäller asylsökande barn.

Checklista för gott mottagande av ensamkommande flyktingbarn

För dig som arbetar med frågor som gäller asylsökande barn.

Checklista för gott mottagande av asylsökande barn i familj.

Bördan de kom med

Rapporter

Barn i asyl med uppgivenhetssymtom.

(Rapporten i sammanfattning)

"Var redo att kämpa!"

Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige.

Barndom under belägring

Rapporten Barndom i krigets skugga (svenska)

Rapporten Childhood in the shadow of war (engelska).