Så kan kommunen stötta nyanlända familjer

Fem filmer om hur kommunen kan förbättra situationen för föräldrar och barn som är nya i Sverige.

Rädda Barnens stödlinje har mellan 2015–2019 tagit emot över 4500 samtal från barn, unga och föräldrar som är nya i Sverige. I samtalen har det framkommit att många föräldrar inte alltid har förstått eller fått den information som de behöver för att veta var de kan vända sig i olika frågor. Det har också visat sig att många är rädda för att ta kontakt med t ex socialtjänsten. Rädda Barnen har därför skapat fem filmer som tar upp några av de områden som har varit framträdande i samtalen tillsammans med förslag på hur situationen kan förbättras för föräldrarna. Filmerna vänder sig till kommuner och yrkesutövare inom socialtjänst. Längst ner på sidan har vi sammanfattat tipsen till kommunerna som vi nämner i filmerna.

Vad har samtalen handlat om?

Filmerna tar upp ämnen som många av våra samtal handlat om: psykisk ohälsa, boende, våld, felaktig information och att vara förälder i Sverige.

Psykisk ohälsa

Flera föräldrar beskriver för oss hur de upplever psykisk ohälsa, men de söker inte hjälp. Vi hör i stödlinjen att de saknar information om vilket stöd och vilka behandlingar som finns tillgängliga. Föräldrarna uttrycker också att det finns ett stigma kring psykisk ohälsa och en rädsla för att de ska ses som sämre föräldrar om de berättar att de inte mår bra.

Boende

Otrygghet när det gäller bostadsförhållanden är något som många ringer stödlinjen om. Många barnfamiljer riskerar bostadslöshet, vilket skapar stor oro inom hela familjen. De som ringer berättar om korta kontrakt, långa köer och höga krav på fast inkomst för att få en hyreslägenhet.

Våld

Vissa föräldrar som ringer in till stödlinjen berättar att de undviker att söka hjälp när de har blivit utsatta för våld inom familjen. Det upplevs i många fall som skamfyllt och kännedom om stöd som finns genom t ex kvinnojourer och socialtjänst saknas ofta.

Felaktig information

Vi hör hur det finns en rädsla för socialtjänsten och andra myndigheter hos många föräldrar. Ofta beror detta på felaktig information och rykten om barn som omhändertas på lösa grunder som sprids via sociala medier. Detta skapar en oro vilket gör att föräldrar inte alltid söker det stöd som finns att få.

Förälder i Sverige

Många av föräldrarna tycker att det är svårt att veta vad som förväntas av dem som föräldrar i Sverige. En osäkerhet kring föräldrarollen, ofta i förhållande till vilka lagar och regler som gäller samt hur de ska hantera konflikter med barnen, skapar ibland en känsla av maktlöshet och hjälplöshet. De undviker också att söka hjälp då många ser socialtjänsten som ett hot, snarare än någon som kan hjälpa.