Projektet Lyssna på mig!

Projektet Lyssna på mig! arbetade för att barn och unga som kommer till Sverige ska få komma till tals i frågor som rör dem, för att mottagande och integration behöver bli bättre och för barn och unga ska ha möjlighet att larma vid missförhållanden.

Projektet Lyssna på mig! pågick mellan november 2016 till november 2019. Här har vi samlat allt material som tagits fram under projektets tre år. Du kan också läsa mer om Lyssna på mig! längre ner på sidan.

Rapport

Hur påverkas barn och unga av asylprocessen? Vad säger de själva behöver förändras? Vår rapport från november 2017 ger svar. Finns översatt till engelska.

Läs rapporten här

Feedbackstudie

Lyssnar vi? En feedbackstudie gjord inom två av Rädda Barnens verksamheter som ger stöd till barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige.

Läs studien här

Föräldrasamtal till stödlinjen

Fem filmer om hur kommunen kan förbättra situationen För föräldrar och barn som är nya i Sverige.

Läs mer

Samarbeta bättre!

En checklista för bättre samarbete mellan en stor organisation och en mindre ungdomsorganisation.

Läs mer

Mer om Lyssna på mig!

I projektet ville vi stärka barn och unga som flytt att göra sina röster hörda. Projektet Lyssna på mig! var ett samarbete mellan Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund från december 2016 till november 2019. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Projektet bestod av flera delar:

  • Rädda Barnens Stödlinje på flera språk som erbjöd barn, unga och föräldrar samtalsstöd och information på arabiska, dari, pashto, svenska och engelska. 
  • Påverkansråd av ungdomar som flytt till Sverige och vill lyfta sina tankar och åsikter till beslutsfattare. Råden träffades regelbundet för att utbyta idéer, lära sig mer om påverkansarbete samt skriva, filma och på andra sätt föra fram sina åsikter. Vid några tillfällen per termin träffade råden beslutsfattare lokalt och nationellt för att ge sin syn på barns och ungas situation och behov.
  • Samverkan med och kapacitetsutveckling av Ensamkommandes Förbund.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss i projektet kan du maila till Sandra.Akiwumi-Lundstedt@rb.se.