Projektet Lyssna på mig!

Barn och unga som kommer till Sverige måste få kommer till tals i frågor som rör dem. Mottagande och integration behöver bli bättre. Och barn och unga måste ha möjlighet att larma vid missförhållanden.

Vårt projekt Lyssna på mig! utgår från Barnkonventionens artikel 12 om barn och ungas rätt till inflytande och att bli lyssnade på.

Projektet består av:

  • Rädda Barnens Stödlinje på flera språk som erbjuder barn, unga och föräldrar samtalsstöd och information på arabiska, dari, pashto, svenska och engelska. Läs mer här.
  • Påverkansråd av ungdomar som flytt till Sverige och vill lyfta sina tankar och åsikter till beslutsfattare. Råden träffas regelbundet för att utbyta idéer, lära sig mer om påverkansarbete samt skriva, filma och på andra sätt föra fram sina åsikter. Vid några tillfällen per termin träffar råden beslutsfattare lokalt och nationellt för att ge sin syn på barns och ungas situation och behov.
  • Samverkan med och kapacitetsutveckling av Ensamkommandes Förbund.

I allt vi gör vill vi stärka barn och unga som flytt att göra sina röster hörda. Projektet Lyssna på mig! är ett samarbete mellan Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund från december 2016 till december 2019. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Månadsbrev, filmer och rapport

På den här sidan hittar du månadsbrev från projektet Lyssna på mig!, filmer som Påverkansråden har gjort samt en rapport som projektet har publicerat.

Finansiär

Projektet Lyssna på mig! finansieras av Arvsfonden från och med december 2016 till och med november 2019.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss i projektet kan du maila till Sandra.Akiwumi-Lundstedt@rb.se.

Feedbackstudie

Lyssnar vi? En feedbackstudie gjord inom två av Rädda Barnens verksamheter som ger stöd till barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige.

Läs studien här

Rapport

Hur påverkas barn och unga av asylprocessen? Vad säger de själva behöver förändras? Vår rapport från november 2017 ger svar. Finns översatt till engelska.

Läs rapporten här

Välkommen på slutseminarium för Lyssna på mig! 5 november

Vi delar med oss av kunskapen vi fått från att ha pratat med över 5000 nyanlända barn, unga och föräldrar. Vi berättar om hur samarbetet med en ungdomsorganisation har gett ytterligare dimensioner på kunskapen. Seminariet avslutas med ett mingel. Deltar gör bl a Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Elisabeth Dahlin Barnombudsmannen. Osa senast 8 okt!

Till inbjudan