Handbok: När något har hänt

Många barn är med om svåra saker under uppväxten. Det kan vara att bli slagen hemma, att bli sexuellt utnyttjad, vara med om en olycka eller uppleva hemska saker i samband med krig och flykt.

I den här handboken för vuxna finns kunskap och råd för att stötta barnen på bästa sätt. Vi som skrivit handboken arbetar som psykologer på Rädda Barnen.

Innehållet bygger på forskning och på våra erfarenheter av att möta och behandla barn som upplevt svåra händelser. Handboken vänder sig till dig som möter barn, i ditt arbete eller på annat sätt.

Det här innehåller När något har hänt

  • Vad är en svår händelse och hur kan barn påverkas?
  • Hur kan vi stötta barn som upplevt svåra saker?
  • När behöver barn mer hjälp för att gå vidare?

Ladda ned När något har hänt

Här kan du läsa vägledning om du kan stötta barn som varit med om svåra händelser under sin uppväxt.

Ladda ned

Tips från När något har hänt

Skapa lugn
• Prata om det som hänt om barnet själv tar initiativ till det. Lyssna utan att ställa för mycket frågor.

• Visa för barnet att det är okej att reagera på olika sätt genom att bekräfta för barnet att det inte är konstigt att känna starka känslor eller tänka obehagliga tankar. Säg till barnet
att tankar och känslor inte är farliga och oftast klingar av efter en stund.

Hjälp barnet att tro på sin egen förmåga
• Hjälp barnet att hitta sina egna sätt att hantera svåra känslor som sorg och ilska. Kanske behöver barnet lyssna på sin favoritmusik, dricka något varmt eller röra på sig.

Hjälp barnet att hitta gemenskap
• Finns inte familj, vänner och nätverk runt barnet? Försök hjälpa barnet att hitta stöd genom samhället eller ideella organisationer. Det kan handla om allt från att initiera en kontakt med kuratorn på skolan till att hjälpa barnet att börja spela i det lokala basketlaget.

Inge hopp hos barnet
• Ge barnet en känsla av hopp, till exempel genom att hjälpa barnet att göra något roligt på fritiden. Det kan öka känslan hos barnet av att ha någonstans där man vet att man får vara och är välkommen.

Föreläsning om svåra händelser

Rädda barnen får ofta frågor från vuxna som undrar över hur barn som råkat ut för svåra händelser påverkas. Josefine Paulsen, legitimerad psykolog på Rädda Barnen, berättar om vad en svår händelse kan vara, hur barn kan må i efterhand och hur vuxna kan stötta och hjälpa barnet. Inspelat den 15 juni 2020 i Rädda Barnens lokaler i Alvik, Stockholm. Arrangör: Rädda Barnen.

Se avsnitt När något har hänt på UR Samtiden