Ett hållbart livskoncept

Rädda Barnen har tillsammans med IKEA, IKANO Bank, Lunds kommun, Malmö stad, MKB Fastighets AB (MKB) och Lunds kommuns fastighetsbolag AB (LKF) utvecklat en modell för att möjliggöra social inkludering för nyanlända familjer som placerats i tillfälliga bostäder.

Ett hållbart livskoncept

Läs om modellen och pilotprojektet här.

Ladda ned materialet

Modellen Ett hållbart livskoncept genomsyras av ett barnperspektiv och utgår från nyanlända personers egna behov och förutsättningar. Modellen har fokus på såväl inom- och utomhusmiljö som social etablering och koordinering av samhällsstöd genom ständigt närvarande processledare.

Pilotprojektet genomfördes i Lund och har bidragit till en rad lärdomar och erfarenheter. Ett konkret exempel på att insatsen har gett resultat är att fler aktörer anstränger sig för att sänka trösklarna till föreningslivet för nyanlända barn och vuxna än tidigare, vilket leder till ökad social inkludering.