Min framtid

Många unga människor riskerar att stå utanför vårt samhälle. De avslutar inte skolan, har svårt att komma in på arbetsmarknaden och saknar nätverk som stöttar dem att ta sig vidare i livet. Därför har Rädda Barnen och Stockholms stad tillsammans startat projektet Min Framtid.

 

Projektet Min Framtid är delfinansierat av Europeiska socialfonden och påbörjades i februari 2023 och kommer att avslutas under 2025.

Projektets målgrupp

Min Framtid riktar sig till unga mellan 15 - 21 år som är folkbokförda i Stockholms stad och som riskerar att lämna grundskolan eller gymnasiet utan fullständiga betyg eller som är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden.

Erbjuder stöd och hjälp

Vårt mål är att de ska avsluta sina studier och närma sig arbetsmarknaden. Vi stöttar dem bland annat genom att lära ut var och hur man söker jobb. Det handlar konkret om allt från att lära ut hur man skriver ett CV till att anordna rekryteringsträffar för dem. På dessa har ungdomarna möjlighet att träffa arbetsgivare som är i behov av att anställa. 

En viktig del av Min Framtid är också att vi erbjuder ett psykosocialt stöd. Det innebär att vi i grupp eller i enskilda samtal stöttar ungdomarna att hitta självkänsla och självförtroende, för att först kunna klara av skolan och sedan närma sig arbetslivet. 

Skapar jobb för unga

Min Framtid är ute och arbetar där ungdomarna befinner sig. Vi besöker dem i klassrum och på fritidsgårdar. Vi arbetar också med ungdomsanställda, som genom sin anställning hos oss ges en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom ger de ungdomsanställda oss en naturlig ingång och närhet till ungdomarna vi vill nå. Vårt mål är att nå 400 ungdomar med våra aktiviteter under projektets gång. Min Framtid är ett så kallat fortsättningsprojekt. Det innebär att det bygger på erfarenheterna och framgångarna av ett tidigare projekt Jobbvägen.

Håll koll på våra aktiviteter

Skanna QR-koden nedan för att komma till vår Instagram. Där kan du hålla dig uppdaterad kring vilka aktiviteter vi erbjuder för tillfället.

Min framtid qr-kod

Kontakta oss

Carolina Laxvik

Projektledare

carolina.laxvik@rb.se

Ring projektets telefon

072 468 00 26.

Instagram

@Minframtid