Våra tjej- och killforum ökar ungas inflytande

Tjej- och killforum i Borlänge

Alla barn i Sverige har rätt kunna delta i samhället och påverka sin livssituation. Men på grund av ojämlika uppväxtvillkor och diskriminering har många barn inte den möjligheten. Därför skapar vi kreativa mötesplatser som stärker ungas engagemang och inflytande.

Många barn och ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta områden känner sig maktlösa och har en känsla av att de inte kan påverka sina livsvillkor. De beskriver en verklighet där deras egna berättelser om sin situation och den diskriminering de utsätts för inte tas på allvar. Vi på Rädda Barnen skapar viktiga mötesplatser för att ändra på det. På våra tjej- och killforum får unga möjlighet att lyfta sina problem samt kunskap och kraft att förändra.

Var med och stärk barns psykiska hälsa!

Ge en gåva

Våra mötesplatser gör skillnad

Väldigt många ungdomar engagerar sig. Det finns en enorm vilja och kraft att göra skillnad i sin vardag och i sitt bostadsområde. Deltagarna i tjej- och killforum känner sig stärkta och personal på ungdomarnas skolor vittnar om ökad närvaro, mindre bråk, bättre självkänsla och ett positivt inflytande på andra elever. Killarna i Killforum lyfter flera positiva effekter i en utvärdering:

  • Blivit bättre på att uttrycka åsikter och känslor
  • Fått bättre förståelse för hur samhället påverkar varje individ
  • Fått fler vänner i skolan och högre trivsel
  • Fått en mycket förändrad syn på sina rättigheter
  • Fått en mycket förändrad syn på sina möjligheter att påverka samhället
Killforum betyder mycket för mig för att det är ett rum för oss killar där vi kan prata om allt. Ett exempel är att vi har haft samtalsämnen och workshops om maskulinitetsnormer, psykiskt ohälsa, rasism och diskriminering.

 

Pratar om känslor och erfarenheter

Tjej- och killforum riktar sig till ungdomar i högstadiet och gymnasiet, där unga vanligtvis träffas en gång i veckan för att dela erfarenheter och tankar. Samtalsämnena handlar om allt från psykisk ohälsa till våld, rasism och diskriminering.

På träffarna får ungdomarna möjlighet att lyfta de utmaningar och behov de ser i sitt område och sin livssituation. De får sedan själva ansvara för att driva aktiviteterna. Vi på Rädda Barnen ger dem förutsättningarna för att lyckas.

– Om jag skulle jämföra mig själv med hur jag var för några månader sedan så är jag inte samma person, berättar en deltaare på killforum. Idag kan jag öppna upp mig själv och prata om mina känslor och ifall det är något som har hänt mig så kan jag berätta det för min forumledare.

Lokala ungdomsledare känner sitt området

Vi utbildar ledare som växt upp i området och flera ledare har tidigare själva varit forumdeltagare. De använder sin kunskap om området för att tillsammans med barn och unga utjämna den ojämlikhet som präglar vardagen för unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Frida Stenback arbetar som ungdomscoach i Tjärna Ängar i Borlänge och möter flera ungdomar varje dag. Området präglas av bland annat hög arbetslöshet och trångboddhet och hon märker att ungdomar frågar efter trygga vuxna att vända sig till.

– Sen Rädda Barnen kom med sina verksamheter så har det skapat ytterligare trygg vuxennärvaro samt fler möjligheter att skapa en bra grund i främjandet av ungdomars hälsa i området, berättar Frida.

En trygg uppväxt på lika villkor

Tjej- och killforum är en del i Rädda Barnens satsning På lika villkor som arbetar i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. Med hjälp av kraften och viljan hos de som bor här, bidrar vi till en hållbar samhällsförändring.

Genom att stärka barn, unga och familjers engagemang och inflytande i samhället skapar vi gemensamt bestående lösningar som gör skillnad på riktigt. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn i Sverige få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare