SAGOCAFÉ VÄCKER LÄSLUST OCH STÄRKER RELATIONER

Rädda Barnens Sagocafé är en populär och betydelsefull mötesplats för föräldrar och barn som med fokus på berättande. Språket är en nyckel för att kunna ta vara på sina rättigheter, att kunna föra fram sina åsikter, tankar, känslor och kunna ta plats i det demokratiska samhället.

På Sagocaféet i Hjällbo stärker vi barns självkänsla i att göra egna berättelser och sagor, och att framträda med dem och ta plats på scen. 

Både föräldrar och personal vittnar om att barnen har fått ett större intresse för böcker, utvecklas i sitt ordförråd och pratar mer. Att läsa högt ger också en mysig stund som stärker banden mellan barn och förälder.

Under kristider som till exempel pandemin behöver barn fortsatt få vara barn, med möjlighet till lek och social stimulans och vi gör allt för att fortsätta med de mötesplatser som vi ser gör skillnad för barn och föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden.

Om sagocafét

Sagocaféet i Hjällbo startades av Rädda Barnen 2018 som en del av satsningen På lika villkor för att öka intresset för läsning bland barn. Läsningen har gått ner bland barn i hela landet, och socioekonomiskt utsatta områden har drabbats ytterligare på grund av lärarbrist. På Sagocaféet kombineras kunskap inom högläsningens betydelse för små barns språkutveckling, med de arbetsmetoder som Rädda Barnen använder för att stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. 

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. På lika villkor arbetar för att minska diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Vi arbetar främst för att tillsammans med boende och partners hitta och genomföra hållbara lösningar som gör skillnad. Läs mer På lika villkor