Handbok konflikthantering: Tryggt föräldraskap

De allra flesta föräldrar är dagligen i situationer där konflikter med barnen uppstår. I "Tryggt föräldraskap" finns våra bästa råd för att undvika bråk och för att hantera en konflikt så bra som möjligt.

Tryggt föräldraskap innehåller:

  • Tips till föräldrar för att förhindra att konflikter uppstår.
  • Tips för hur man kan göra i en konfliktsituation, till exempel för att behålla lugnet trots att man är stressad eller irriterad.
  • Frågor som uppmuntrar föräldrar till reflektion kring egna tankemönster och som kan öka förståelsen för barnets känslor och beteende.
  • Råd om när det är en bra idé att be andra om hjälp för att hantera konflikter med barnen, och var man kan vända sig för att få stöd.

Nu finns handboken på fem olika språk!

Översättningarna till engelska, dari, arabiska, och somaliska har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen och finns att ladda ned här, eller att beställa från vår webbshop.

 

 

Svenska: Tryggt föräldraskap

Ladda ned handboken på svenska.

Ladda ned

Engelska: Secure Parenthood

Ladda ned handboken på engelska.

Ladda ned

Dari: والدین سالم

Ladda ned handboken på dari.

Ladda ned

Arabiska

Ladda ned handboken på arabiska.

Ladda ned

Somaliska: Waalidnimada sugan

Ladda ned handboken på somaliska.

Ladda ned

Ukrainska: вирішення конфліктів з дітьми

Ladda ned handboken på ukrainska.

Ladda ned

Tips från "Tryggt föräldraskap"

  • Sänk ditt röstläge, prata långsamt och med få ord – att argumentera fungerar sällan i stunden
  • Tänk aktivt på något annat som kräver din uppmärksamhet, som på din andning eller genom att räkna till tio baklänges.
  • Försök ändra riktning på situationen, byt ämne. Eller säg att du behöver ta en paus att fundera – att få vara ifred en stund brukar hjälpa.
  • Upprepa vad barnet säger för att visa att du lyssnat
  • Ställ följdfrågor, som "vad tänker du själv om det?"
  • Prata mindre själv, barn orkar inte lyssna alltför länge utan stänger lätt av när vi pratar mycket.