Handbok konflikthantering: Tryggt föräldraskap

De allra flesta föräldrar är dagligen i situationer där konflikter med barnen uppstår. I "Tryggt föräldraskap" finns våra bästa råd för att undvika bråk och för att hantera en konflikt så bra som möjligt.

Det här innehåller Tryggt föräldraskap

  • Tips för att förhindra att konflikter uppstår, t ex hur man "sätter in" på relationskontot och lyssnar aktivt.
  • Tips för hur man kan göra i en konfliktsituation, t ex för att behålla lugnet trots att man är stressad eller irriterad
  • Reflektionsfrågor, t ex hur kan vi förklara något så att barnen förstår oss?
  • Metoder och tips som passar för barn i alla åldrar
  • När vi behöver hjälp från andra för att hantera konflikter med barnen

Ladda ned Tryggt föräldraskap

Ladda ned

Tips från "Tryggt föräldraskap"

..för att lugna dig själv när bråk uppstår
• Sänk ditt röstläge, prata långsamt och med få ord – att argumentera fungerar sällan i stunden
• Tänk aktivt på något annat som kräver din uppmärksamhet, som på din andning eller genom att räkna till tio baklänges.
• Försök ändra riktning på situationen, byt ämne. Eller säg att du behöver ta en paus att fundera – att få vara ifred en stund brukar hjälpa.

..för att lyssna aktivt på barnet
• Upprepa vad barnet säger för att visa att du lyssnat
• Ställ följdfrågor, som "vad tänker du själv om det?"
• Prata mindre själv, barn orkar inte lyssna alltför länge utan stänger lätt av när vi pratar mycket.