Prata om rasism - en vägledning för vuxna

Prata om rasism - en vägledning för vuxna visar hur vuxna kan prata med barn om rasism. Vägledningen är en del av Rädda Barnens vision att göra barnkonventionen verklig för alla barn.

I Rädda Barnens enkätundersökning, Ung Röst från 2022, uppgav var fjärde barn med utländsk bakgrund att de blivit diskriminerade eller trakasserade på grund av sin hudfärg, etnicitet, trostillhörighet eller kultur. I vår rapport Vuxna - vad gör dom? från 2021 svarade hälften av de tillfrågade barnen att de sett rasism i skolan.

Barn behöver nära och trygga vuxna. Den här vägledningen visar hur du som vuxen kan prata med barn om rasism och själv agera när du möter rasism.
 
Rädda Barnen arbetar för att göra olika former av våld enklare att prata om. När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi förutsättningar för barn att berätta när någonting har hänt. Det är ett viktigt skydd mot våld.

Prata om rasism: En vägledning för vuxna

Ladda ned

Vill du ha vägledningen i tryckt format? Beställ den i vår webshop

Fyra råd för att prata om rasism

Vi har samlat fyra viktiga nycklar för att kunna prata om rasism och kombinerat det med en samtalskarta.

Ta del av råden och samtalskartan.

Ladda ned

Vad är en samtalskarta?

En samtalskarta innehåller bilder, begrepp och ord som kan få igång samtalet med ett barn. Ta stöd i bilderna: vilken bild vill barnet prata om? Peka, fundera och prata tillsammans. Ni kan till exempel prata om: vad händer när någon retas? Hur känns det? Vad kan man göra?

Kartan ger också dig som vuxen inspel om vilka frågor och perspektiv du kan lyfta med ditt barn, såsom hierarki, vuxenansvar, jämlikhet och samhörighet. Anpassa samtalet efter barnets ålder och frågor.