Kontakta Rädda Barnen Välfärd

Kontakta oss på Rädda Barnen Välfärd och utbildning och kompetensutveckling.

Rädda Barnen Välfärd 

Telefon
08-698 90 00 (Rädda Barnens växel)

E-post
valfard@rb.se

Säte
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Märk kuvertet med Rädda Barnen Välfärd samt eventuell mottagare

Besöksadress
Gustavslundsvägen 141, Alvik/Bromma

Faktureringsadress
Rädda Barnen Välfärd AB
Kund-id WIN5685, FE nr 160
105 69 Stockholm
Referens: namnet på beställaren
OBS! Mejla fakturan till: faktura@wint.se

Rädda Barnen Vård och Omsorg AB
Kund-id WIN6635, FE nr 160
105 69 Stockholm
Referens: namnet på beställaren
OBS! Mejla fakturan till: faktura@wint.se

Utbildning och kompetensutveckling

Telefon
08-698 90 00

E-post
utbildning@rb.se

Postadress
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Märk kuvertet med Rädda Barnen Välfärd samt eventuell mottagare

Besöksadress
Gustavslundsvägen 141, Alvik/Bromma