Klimatförändringar påverkar barns framtid

Översvämning i Somalia.

De barn som redan lever i fattigdom är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför är klimatkrisen också en barnrättskris. Din hjälp räddar barns liv!

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare

Ett av tre barn i världen står inför ett dubbelt hot – hög klimatrisk och fattigdom. Det betyder att 774 miljoner barn, eller en tredjedel av alla barn i världen, lever i fattigdom och samtidigt hotas av klimatförändringar.

Barn som bor i låginkomstländer lever redan med konsekvenserna av klimatförändringarna och kommer fortsättas att drabbas hårdast, eftersom de redan befinner sig i en mycket utsatt situation.

Läs mer i vår rapport Generation Hope

Riskerar vattenburna sjukdomar

Höginkomstländer står för 86 procent av koldioxidutsläppen i världen, medan låg- och medelinkomstländer ansvarar för endast 14 procent. Ändå är det barnen i låg- och medelinkomstländer som drabbas värst av klimatförändringarna. 

Ökningar av sjukdomar till följd av klimatförändringarna förväntas få dödliga konsekvenser för barn. De riskerar att i högre grad smittas av vattenburna sjukdomar och undernäring på grund av till exempel torka, översvämningar och förstörda skördar. Bara i Afghanistan riskerar barn att uppleva 18 gånger så många värmeböljor under sin livstid jämfört med tidigare generationer.

När Muraat från Etiopien var 17 månader blev hon så allvarligt undernärd att risken var stor för att hon skulle dö. Muraat fick hjälp att överleva, men fortfarande är miljontals barn i östra Afrika undernärda.

Klimatförändringar i östra Afrika

Under flera år har klimatförändringar orsakat svår torka i Somalia, delar av Etiopien och norra Kenya. Familjer har förlorat sin boskap, sina skördar och sin försörjning och bristen på mat är akut. Området har också drabbas av ökengräshoppor som förstör åkrarna. Nu riskerar hungerkrisen att bli värre än någonsin. Miljoner barn riskerar att dö av undernäring.

Vi är på plats i områden där torkan är som värst. Med vattentransporter, mat och kontantstöd försöker vi hjälpa så många familjer vi bara kan.

Läs mer om våra vattentransporter i Somalia

Mamma Amina ger sin dotter Fatima näringsberikad mjölk på Rädda Barnens näringscenter.

Undernäring kan snabbt bli livsfarlig

Undernäring är som farligast för barn under två år. Näringsbristen påverkar immunförsvaret och gör barnen mer mottagliga för infektionssjukdomar, som till exempel diarré, malaria och luftvägsinfektioner – sjukdomar som snabbt kan bli livsfarliga. 

Genom regelbundna undersökningar kan vi hålla koll på att barnen växer och utvecklas som de ska. Det ger oss möjlighet att behandla i tid så att undernäringen inte leder till kroniska skador.

Läs om undernärda Fatima som fick behandling i tid 

Klimatförändringar påverkar barns utbildning

37 miljoner barn tvingas sluta skolan varje år på grund av klimat- och miljöhot, naturkatastrofer och sjukdomar. Flickor är extra utsatta. Klimatförändringarna påverkar inte bara möjligheten till utbildning, utan kan även påverka barns inlärning.

Elever visar sämre resultat i skolan under heta skolår jämfört med kallare skolår. Elever från låginkomsthushåll påverkas mer sannolikt av värmen – som därmed förvärrar redan existerande ojämlikheter.

Klimatförändringar leder till vattenbrist

Nordöstra Syrien och Irak är två områden där klimatförändringarnas effekter är kännbara. Svår torka har den sista tiden lett till väldigt låga vattennivåer i Eufratfloden, en flod som både människor i Syrien och Irak är beroende av. Vattenbristen har lett till att familjer inte kunnat odla sin jordbruksmark som de brukar, vilket lett till uteblivna inkomster och fördjupad fattigdom. Barn och föräldrar har lämnats utan mat och vatten, vilket i sin tur leder till hunger, undernäring och vattenburna sjukdomar.

Exempel på vad vi gör i Syrien och Irak

  • Sedan 2020 har Rädda Barnen nått över 800.000 människor i norra Syrien med vatten och hygienartiklar, samt byggt upp 18 kommunala vattensystem.
  • I Irak har vi startat ett projekt för att bygga upp lokala aktörers kapacitet för att stärka vattensystemen. Systemen kommer att nå över 300.000 människor.

Exempel på vad vi gör i östra Afrika

  • Vi arbetar intensivt för att stoppa hungerkrisen som balanserar på gränsen till svält.
  • Vi förser människor med mat och rent vatten.
  • Vi behandlar barn som är undernärda och ser till att mammor och barn får sjukvård.
  • Vi lär också familjer hur de ska klara försörjningen vid framtida katastrofer.
  • Vi delar ut livsviktiga hygienartiklar. 

Var med och skydda barnen!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang gör vi världen till en tryggare plats för barnen. Tillsammans räddar vi tusentals barns liv varje dag. 

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare