Ett av tre barn hotas av klimatkris och fattigdom

Rädda Barnen släpper rapporten Generation Hope, som visar att vart tredje barn i världen bär den dubbla bördan av att leva i fattigdom och hotas av klimatförändringar.

Rapporten, som är vår mest omfattande hittills om klimatförändringar och fattigdom, innehåller statistik och citat från tusentals barn världen över. 

– Klimatförändringarna är inte något som människor kan välja att tro på eller inte. Det pågår, säger en 12-årig pojke som bor i ett slumområde i Indien.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Rapporten visar bland annat att:

  • Ett av tre barn i världen står inför ett dubbelt hot: hög klimatrisk och fattigdom. Det betyder att 774 miljoner barn - eller en tredjedel av alla barn i världen – lever i fattigdom och samtidigt hotas av klimatförändringar.
  • 80 procent av alla barn i världen beräknas bli påverkade av minst en extrem klimathändelse per år. Vissa är särskilt utsatta eftersom de också lever i fattigdom och därför har sämre möjligheter att skydda och återhämta sig.
  • Indien har det högsta totala antalet barn som både lever i fattigdom och drabbas av klimatkrisen - totalt 223 miljoner. Därefter följer Nigeria med 58 miljoner barn och Etiopien med 36 miljoner barn.
  • Kostnaden för de sju rikaste länderna i världen att tackla klimatkrisen är cirka 2 procent av deras årliga inkomst. Det är ungefär lika mycket som de spenderar på försvaret och på att skydda sina egna länder.
  • Regeringar stöder fossilbränsleindustrin med 11 miljoner dollar varje minut.

Så säger barnen

I undersökningen har Rädda Barnen frågat 54 000 barn i 41 länder om deras tankar om klimatförändringar och fattigdom. Vissa barn har även berättat om sin egen situation.

– Hela mitt hus var fullt av växter. Vi hade squash, persikor, blommor och frukter. Men vi var tvungna att lämna vårt hus eftersom allt torkade ut. Vi skördade grödor och var tvungna att flytta därifrån. Nu är vi här, säger en 11-årig pojke, ursprungligen från El Salvador, som nu bor i Mexiko.

73 procent av alla barn tycker att vuxna behöver göra mer för att ta itu med klimatförändringar och ojämlikhet.

– De är sammanflätade som en skål spaghetti, säger en 14-årig pojke från Storbritannien om att klimatkatastrofen är djupt kopplad till ojämlikhet.

Makthavare behöver lyssna på barn och investera i barns framtid. Rika länder och företag har bidragit mest till klimatkrisen och därför ett ansvar att göra mest för att få slut på den. Låginkomstländer och länder som riskerar att drabbas allvarligt av klimatförändringar behöver resurser för att bygga en motståndskraftig, grönare och mer rättvis värld.

Klimatkrisen är också en barnrättskris

Klimatförändringarna påverkar barns möjlighet att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Därför är klimatkrisen också en barnrättskris. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att trygga barn blir trygga vuxna.

Läs rapporten i sin helhet här

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare