Klimatflyktingar – barn tvingas lämna sina hem

Klimatflyktingar - barn tvingas lämna sina hem.

Miljoner människor lämnar varje år sina hem på grund av klimatrelaterade orsaker som torka och översvämningar. Klimatförändringarna får stora konsekvenser för barnen. Din hjälp räddar barns liv!

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare

Konsekvenserna för klimatflyktingar

Barnkonventionen ska gälla för alla barn, men klimatförändringarna slår extra hårt mot de barn som bor i konfliktområden och som redan upplever ojämlikhet och diskriminering på grund av kön, funktionsnedsättning eller ursprung. 

Flickor drabbas ofta hårdast när när familjer kämpar för att överleva i spåren av klimatförändringarna. Flickor tvingas oftare sluta i skolan än pojkar och får istället arbeta i hemmet. De riskerar också att utsättas för våld, exploatering och övergrepp vid naturkatastrofer.

Torka och översvämmningar 

Torka och översvämningar blir allt vanligare. I Irak har ökade temperaturer och minskad nederbörd lett till torka och missväxt som tvingar familjer att flytta till städerna i hopp om ett bättre liv. 

I Somalia, Kambodja och Vietnam har översvämningar förstört skördarna. Familjer tvingas på flykt eftersom deras möjlighet att försörja sig på jordbruket har försvunit. 

I Stilla havet är hela öar på väg att bli obeboeliga på grund av en stigande havsnivå och extremväder. Minst 5.0000 människor per år riskerar att bli klimatflyktingar enbart i det området.

Torkan i Etiopien, Kenya och Somalia är den värsta på 40 år. Redan idag har antalet människor som lever på gränsen till svält i de tre länderna mer än dubblerats sedan förra året. Det visar en rapport som Rädda Barnen gjort tillsammans med Oxfam.

Läs mer:
"En människa dör var 48 sekund i östra Afrika"
Torkan en konsekvens av klimatförändringar

Generationsklyftan i klimatkrisen

Ett barn som föddes 2020 kommer i genomsnitt att uppleva sju gånger fler värmeböljor under sitt liv än en person som föddes 1960. Det visar Rädda Barnens rapport om generationsklyftan i klimatkrisen – Born into the Climate Crisis: Why we must act now. Rapporten visar också att barn födda 2020 kommer, i jämförelse med de födda 1960, att uppleva:

  • 2,8 gånger så många flodöversvämningar
  • Nästan tre gånger så mycket missväxt
  • Dubbelt så många skogsbränder

Läs rapporten Born into the Climate Crisis: Why we must act now

Var med och skydda barnen!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang gör vi världen till en tryggare plats för barnen. Tillsammans räddar vi tusentals barns liv varje dag. 

Vad är klimatflyktingar?

Begreppet klimatflyktingar är omtvistat eftersom en flykting är en person som omfattas av flyktingkonventionen. Att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker som torka och översvämning finns inte med i konventionen. Det gör att en person som person som flyr av klimatrelaterade skäl inte har samma rättigheter som en person som flyr från konflikt. Samtidigt ser Rädda Barnen att klimatdriven migration kommer att öka på flera platser i världen.

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare