Trygga barnvänliga platser

En glad flicka som gungar utanför en av Rädda Barnens barnvänliga platser där barn i krig och katastrofer får leka och vara barn igen

Bland det första vi gör när vi kommer till en katastrofplats eller till ett flyktingläger är att sätta upp en trygg, barnvänlig plats. Dit får barnen komma och äta, leka, prata eller bara vara tillsammans med trygga vuxna.

I en krigssituation eller efter en naturkatastrof har den normala vardagen kapsejsat. Barnen kan ha förlorat föräldrar, syskon, vänner. Hemmet kan vara förstört, hela byar kan ha försvunnit. De befinner sig i en förvirrad tillvaro där ingenting känns förutsägbart.

Rutiner och trygghet mitt i kaoset

På en trygg, barnvänlig plats kan barnen få struktur och något av en förutsägbar vardag. De kan komma till den barnvänliga platsen redan på morgonen. På en bestämd tidpunkt serveras till exempel lite frukt och lunch serveras också vid ett bestämt klockslag; lika varje dag.

Där emellan kan barnen leka, rita, spela boll och vill de prata om sina upplevelser finns det trygga vuxna personer som jobbar där och lyssnar på barnen. Till de barnvänliga platserna kan också mödrar komma och amma sina barn i lugn och ro.

Den barnvänliga platsen kan vara ett tält, ett skjul eller en större hydda - hur det ser ut är olika men innebörden och syftet är alltid detsamma.

Ge barn i katastrofer en trygg plats!

Bli månadsgivare i dag

Rutiner och trygghet mitt i kaoset

På en trygg, barnvänlig plats kan barnen få struktur och något av en förutsägbar vardag. De kan komma till den barnvänliga platsen redan på morgonen. På en bestämd tidpunkt serveras till exempel lite frukt och lunch serveras också vid ett bestämt klockslag; lika varje dag.

Där emellan kan barnen leka, rita, spela boll och vill de prata om sina upplevelser finns det trygga vuxna personer som jobbar där och lyssnar på barnen. Till de barnvänliga platserna kan också mödrar komma och amma sina barn i lugn och ro.

Den barnvänliga platsen kan vara ett tält, ett skjul eller en större hydda - hur det ser ut är olika men innebörden och syftet är alltid detsamma.