Vi lär elever hur de ska agera vid naturkatastrofer

Vi förbereder barn inför naturkatastrofer

I klimatkrisens spår har södra Afrika drabbats hårt av naturkatastrofer som cykloner, stormar, hagel, översvämningar och extrem torka. Men med rätt kunskap och förberedelser går det att minska de tragiska följderna. Beredskap räddar liv. Det lär vi Zimbabwes barn.

I länder som ofta drabbas av naturkatastrofer jobbar vi på Rädda Barnen förebyggande för att rädda barns liv, som till exempel i Zimbabwe. Där har vi hjälpt 60 skolor att identifiera risker och ta fram beredskapsplaner och eleverna får lära sig hur de ska agera om katastrofen skulle vara framme. Alla ska veta var de ska ta skydd. Skolorna har också fått första-hjälpen-lådor och evakueringsskyltar.

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare

Evidence och Siwela tränar beredskap

Evidence, 14 år, och Siwela, 12 år, är två elever i en av skolorna som har tagit fram en beredskapsplan tillsammans med oss.

– Vi övar på allt från utrymningsvägar vid bränder till hur klassrummet ska vara möblerat om det stormar kraftigt, förklarar Evidence.

– Det är viktigt att vi är förberedda när en katastrof inträffar. Till exempel har vi lärt oss att inte leka utomhus vid hagelskurar. Då ska vi ta skydd under våra bänkar, berättar Siwela.

Vi förbereder barn inför naturkatastrofer
Siwela lärt sig att ta skydd under skolbänken när det är hagelstormar.

Kunskap som räddar barns liv

Även läraren Dlown tycker att det är otroligt viktigt att barnen är medvetna om vilka risker det finns vid olika katastrofer. Han ger ett konkret exempel.

– Vi har haft översvämningar här flera gånger. Och det som har hänt tidigare är att barn i ren desperation har försökt att ta sig över översvämmade floder och drunknat. Genom att lära dem hur de ska agera så räddar vi liv! 

Vi förbereder barn på naturkatastrofer
Evidence tränar på att förbereda sig inför en eventuell naturkatastrof.

EXEMPEL PÅ HUR VI RUSTAR SAMHÄLLEN INFÖR NATURKATASTROFER

  • UTFORMAR BEREDSKAPSPLANER: Skolans beredskapsplan måste innehålla utrymningsvägar och platser där elever kan söka skydd vid en eventuell katastrof.
  • FÖRSER SKOLOR MED KATASTROFHJÄLP: Skolorna får första hjälpen-lådor och evakueringsskyltar.
  • FÖRBEREDER BARNEN: Genom att lära barn hur de kan agera vid en naturkatastrof kan vi rädda liv och förhindra att barn skadas.
  • FÖRBEREDER SAMHÄLLEN: Vi arbetar förebyggande med hela samhällen och myndigheter, bland annat genom att skapa evakueringsplaner och sätta upp system för att varna människor när en katastrof är på väg.
  • UTVECKLAR GRÖDOR: Vi hjälper samhällen att utveckla grödor som klarar översvämningar och andra naturkatastrofer.

Det är du som gör det möjligt!

Klimatförändringarna kommer inte att försvinna och våra lärdomar kommer inte stoppa naturkatastroferna – men vi kan förbereda barnen och på så sätt rädda liv! Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang gör vi världen till en tryggare plats för barnen.

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare